kosmocesky.blog.cz / Discovery STS - 120                                                                                                                                                                                            

 Zpravodajství z mise                                                  Aktualizace 21.2.2008 ve 2:30


14. den - 20.2.   Časy jsou uváděny v SEČ 

Mise STS-122 úspěšně skončila. Trvala 12 dní, 18 hodin a 22 minut.

Po přistání kosmonauté provedli tradiční obhlídku raketoplánu a veřejnou krátkou řeč. Na těchto úkonech chyběl astronaut Daniel Tani, který byl vzhledem k zhruba čtyřměsíčnímu pobytu ve stavu beztíže v péči lékařů. Raketoplán byl po prohlídce a zajištění odtažen do budovy OPF (Orbiter Processing Facility) k údržbě a přípravě na další plánovaný let. Tím bude poslední údržbářská mise ke kosmickému dalekohledu HST (Hubble Space Telescope) při misi STS-125
v srpnu 2008.

Plánovaný průběh přistávacích operací

11:21  uzavření dveří nákladového prostoru                      raketoplánu
11:46  aktualizace parametrů sestupné dráhy.
12:35  kosmonauté Frick a Poindexter si oblékají              lehké skafandry
12:55  zbytek osádky si obléká skafandry
13:01 
kosmonauté Frick a Poindexter se poutají              do svých křesel a posádka začíná pít větší             množství slané vody

- lidské tělo se totiž ve stavu beztíže zbaví části vody a zmenší se tak objem krve. To pak dělá       problémy při návratu do normální tíže. Proto je potřeba zvětšit objem krve. Sůl se do vody přidává, aby se rychle voda nevyloučila z těla (navíc je vypojené wc)

13:06 
kosmonauté Frick a Poindexter uzavírají přilby svých skafandů a pouštějí do nich kyslík
13:11  deaktivuje se absorbér oxidu uhličitého
13:36  uzavírají se větrací otvory v trupu raketoplánu
13:37  střediska MCC dává souhlas k provedení brzdicího manévru.
13:47  letoví specialisté se poutají do křesel
13:54  spuštění čerpadla APU (tlakování hydrauliky)
14:01  brzdicí manévr pro 1. možnost přistání (
zážeh motorů OMS) na KSC - oběh 202.
14:02  ukončení brzdicího manévru ve výšce 340 km
14:18  raketoplán vypouští nadbytečné pohonné látky z předního modulu manévrovacích                        motorů FRCS (Forward Reaction Control System)
14:31  přechod palubních počítačů na program řízení letu v atmosféře
14:36  vstup do atmosféry ve výšce 121.7 km při relativní rychlosti 7.59 km/s
           (vzálenost k letišti 8086 km)
14:41  zahájení první zatáčky vlevo
14:52  přechod do zatáčky vpravo
14:54  zachycení raketoplánu pomocí radaru
15:01  rychlost 
cca 3 000 km/hod (nižší než Mach 2,5) ve výšce 25 km
15:03  rychlost nižší než Mach 1 ve výšce 15 km
15:04  zatáčka vpravo o 301° do směru přistávací dráhy

15:07  1. možnost přistání na KSC na dráze 33 SLF (Shuttle Landing Facility) na Floridě


Schéma přistání raketoplánu obrazem i slovem


 
Raketoplán letí zádí vpřed otočen kabinou a nákladovým prostorem směrem k Zemi. Po brzdícím zážehu (obr. 2) se raketoplán otočí přídí vpřed jako běžný letoun (obr. 3). Při sestupu zemskou atmosférou (obr. 4) chrání raketoplán tepelná ochrana, což jsou tepelně odolné dlaždice (FRSI do 400 °C, LRSI do 700 °C, HRSI do 1 300 °C. Nejvíce žáru vystavené části jsou náběžné hrany křídel a špička raketoplánu (černé části raketoplánu). Ty nejsou tvořeny dlaždicemi, ale uhlík-uhlíkovým kompozitním materiálem RCC (Reinforced Carbon-Carbon), který snese teploty přes  1 300 °C. Při dalším sestupu udělá raketoplán několik "kliček" pro snížení rychlosti
(obr. 4 a zelené trajektorie u horní tabulky).


 

Raketoplány přistávají jako kluzáky bez jakéhokoliv pohonu. Svou vysokou kosmickou rychlost zbrzdí o atmosféru Země, poté ji ještě snižuje úhybnými manévry a nakonec naváděcí otočkou
o 360 stupňů před přistávací dráhou
(obr.zelené trajektorie napravo u horní tabulky). Přistává zhruba 7x strměji a 20x rychleji než dopravní letadlo. Vše probíhá automaticky, pilot řízení přebírá až před přistávací dráhou.

Články o přistávání raketoplánů (2)

Přistání raketoplánu k puštění a stažení (space-multimedia).
Přistání raketoplánu z různých kamer k puštění a stažení (space-multimedia).
Přistání raketoplánu (M. Václavík) ke stažení v ASF a AVI.
.....................................................................................................................................................

13. den - 19.2.

Včera byl na zádi raketoplánu zaznamenán výpadek vyhřívání 4 nejslabších motorů v modulech OMS (Orbital Maneuvring System). Jedná se o malé motorky na monometylhydrazin a oxid dusičitý, které se používají při korekčních a manévrovacích operacích na oběžné dráze kolem Země. Problém v žádném případě neohrožuje přistání raketoplánu.

Den před návratem na Zem byl věnován přípravám na přistání. Byl proveden úklid kabiny raketoplánu, zaklopení antény pro pásmo Ku, nechyběla ani tisková konference. Bylo rovněž provedeno prověření manévrovacích motorků, zkušební spuštění jednoho čerpadla hydraulického systému APU (Auxilliary Power Unit), aerodynamických řídicích ploch a systémů. Raketoplán byl mimo plán na oběžné dráze orientován po co nejdelší dobu zádí směrem ke Slunci vzhledem k problémům s temperováním motorů v modulech OMS (Orbital Maneuvring System). Slunce zadní část raketoplánu ohřívalo a tím by se mělo předejít podchlazení
a případným problémům s manévrovacími motorky i když nejsou pro přistání důležité.

 
Zdroj
http://www.cbsnews.com/network/news/space/current.html
http://mek.kosmo.cz/novinky/online/2008/sts122/index.htm

Sestřihy z 13. dne k puštění a stažení (space-multimedia).
.....................................................................................................................................................

12. den - 18.2.    

V 10:24 SEČ došlo k odpojení raketoplánu Atlantis od ISS. Zhruba po 30ti minutách byl proveden inspekční oblet stanice ISS (2), při kterém posádka raketoplánu fotografuje nový vzhled stanice ISS. Rovněž byla provedena poslední kontrola tepelné ochrany raketoplánu pomocí kamer a senzorů na OBSS (Orbiter Boom Sensor System) před přistáním. Po kontrole byl nástavec OBSS uložen do nákladového prostoru raketoplánu.


Odpojení a oddalování raketoplánu od ISS k puštění a stažení
(space-multimedia).
Vzdalování se od ISS, pohled z raketoplánu k puštění a stažení (space-multimedia).
Vzdalování se od ISS, natáčeno z ruky kosmonautem k puštění a stažení (space-m.).
Odpojení raketoplánu od ISS (M. Václavík) v ASF a AVI.
Sestřihy z 12. dne k puštění a stažení (space-multimedia).
.....................................................................................................................................................

11. den - 17.2.    

I dnes probíhalo oživování modulu Columbus. Také se přenášel se materiál
a vybavení mezi
raketoplánem a ISS. Před rozloučením posádek proběhla společná videokonference a fotografování. Poté došlo v cca 18:15 mezi raketoplánem a ISS
k definitivnímu uzavření
průlezů.                                                                                    Sestřihy z 11. dne k puštění a stažení (space-multimedia).  
Rozloučení posádek (M. Václavík).                                                                                                                                                                                              .....................................................................................................................................................

10. den - 16.2.    

Dnešní den nebyl po vizuální stránce on-line přenosu možná tak zajímavý, samozřejmě byl ale důležitý, jako všechny ostatní dny. Hlavní náplní dne bylo vybavování modulu Columbus (COF - Columbus Orbital Facility) (2, 3) (obr, 2, 3). Po jedné hodině došlo k dalšímu z pravidelných navýšení dráhy stanice ISS manévrovacími motorky RCS (Reaction Control System), zážeh trval 36 minut. Dráha stanice totiž během obíhání Země pozvolna klesá, proto je třeba dráhu vyrovnávat. Odpoledne našeho času proběhla společná tisková konference obou posádek.

Sestřihy z 10. dne k puštění a stažení (space-multimedia).
.....................................................................................................................................................

9. den - 15.2.    

Téměř tradičně začal třetí výstup do kosmu
s předstihem, ve 14:07. Astronaut Love nastoupil na stupátko APFR (Articulating Portable Foot Restraint) na konci manipu- látoru SSRMS. Astronaut Walheim ze začátku výstupu namontoval na povrch modulu Columbus dodatečná madla a úchyty. Poté společně demontovali zařízení SOLAR z nákladového
prostoru raketoplánu.
SOLAR je především teleskop pro sledování Slunce. V 16:30 byl SOLAR nainstalován na plošinu modulu Columbus. Po nainstalování SOLARu astronauté namontovali na Columbus několik dalších madel a tepelný kryt na kýlový trn, kterým byl modul uchycen při startu v nákladovém prostoru raketoplánu.
 
Poté došlo na přemístění porouchaného silového setrvačníku CMG (Control Moment Gyroscope) o hmotnosti cca 500 kg, který byl uložen na plošině ESP-2 (External Stowage Platform) již od mise raketoplánu Endeavour STS-118 v srpnu 2007. Vadný CMG byl
v nákladovém prostoru raketoplánu uložen na nosič ICC (Integrated Cargo Carrier).

V další části výstupu se astronauté věnovali souboru přístrojů EuTEF (European Technology Exposure Facility), obsahující 9 materiálových, technologických a jiných experimentů. EuTEF
byl instalován na modul Columbus.

V závěrečné části výstupu byla provedena inspekce poškozeného madla u přechodové komory. Love ho vyfotografoval a Walheim vlastními rukavicemi a speciálními přípravky vyzkoušel, zda-li poškozené místo může ohrozit povrch skafandrů. Pro nedostatek času a únavu astronautů byly práce ukončeny. Love a Walheim vlezli do přechovoé komoey Quest. Výstup EVA - 3 oficiálně skončil ve 21:32 SEČ a trval 7 hodin 25 minut.


Plánovaný průběh 9. dne
 
  9:45  probuzení posádky písní
           přípravy ke třetímu výstupu do volného prostoru EVA-3
           pokračování v oživování modulu Columbus
14:35  zahájení výstupu EVA - 3 vypuštěním atmosféry z přechodové komory

15:05  umístění observatoře SOLAR na modul Columbus
17:35  přesunutí vadného gyroskopu CMG do nákladového prostoru raketoplánu
18:50  montáž technologické palety EuTEF na modul Columbus
21:05  ukončení výstupu EVA - 3 
po 6 hodinách a 30 minutách
00:45  
(16.2.) zahájení odpočinku posádky

Výstup EVA - 3 komplet
díl 1. 
(330 MB), díl 2. (310 MB), díl 3 (333 MB), díl 4 (340 MB), díl 5 (284 MB).
Schématický přehled výstupu EVA - 3 k puštění a stažení (space-multimedia).
Sestřihy z 9. dne k puštění a stažení (space-multimedia).
Nejlepší sestřihy z EVA - 3 (M. Václavík) v ASF a AVI.
Video o třech výstupech (EVA 1 - 3) s českými titulky (MPG, 91 MB)
.....................................................................................................................................................

8. den - 14.2.    

Osmí den probíhaly vybavovací práce v modulu Columbus (COF - Columbus Orbital Facility) (2, 3) (obr, 2, 3). Proběhla VIP tisková konference astronautů ESA z modulu Columbus a poté následovala tisková konference společná. Astronauté Walheim a Love spali
v přechodové komoře Quest při tlaku kolem 700 hPa, před zahájením EVA - 3.

Sestřihy z 8. dne k puštění a stažení (space-multimedia).
.....................................................................................................................................................

Zajímavé netradiční snímky z Fox news
.....................................................................................................................................................

7. den - 13.2.    

7. den mise byl ve znamení druhého výstupu do kosmu. Ten by oficiálně zahájen v 15:27 SEČ.

Kosmonauté po výlezu z modulu Quest přeručkovali do nákladového prostoru raketoplánu a demontovali dopravené nové nádrže NTA z nosiče ICC. NTA (Nitrogen Tank Assembly) je nádrž dusíku o hmotnosti cca 250 kg a velikost ledničky, která poskytuje zásobu tlakového plynu pro udržování správného tlaku amoniaku
v chladicích okruzích stanice. NTA patří do  skupiny tzv. vyměnitelných dílů ORU (Orbital Replacement Unit). V současnosti jsou na stanici ISS 3 tyto nádrže, ale
v budoucnu se počítá se čtyřmi.


Nová nádrž NTA byla nejprve dočasně uchycena na vozíku CETA na segmentu P1 a stará nádrž NTA byla potom stažena také na vozík CETA. Poté byla nová nádrž z vozíku stažena na místo původní staré a namontována. Stará nádrž pak byla přenesena do nákladového prostoru raketoplánu a upevněna do ICC k dopravě na Zemi.

Po instalaci nové nádrže NTA astronaut Schlegel instaloval tepelné kryty na modulu Columbus. Technici ze Země mezitím oznámili, že nová nádrž NTA byla plně aktivována a funguje bez problémů. Poté na žádost řídicího střediska provedl inspekci ochranných panelů proti mikrometeoritům na modulu Destiny. Některé z panelů na Destiny byly trochu uvolněné, takže je astronauté upevnili.

Výstup EVA-2 oficiálně skončil ve 22:12 SEČ, trval 6 hodin a 45 minut. V 1:45 SEČ (14.2.) šla posádka raketoplánu spát.

V NASA bylo rozhodnuto, že mise STS-122 bude opět o jeden den prodloužena, tedy do středy 20.2. Důvodem jsou práce na evropském modulu Columbus, na které je potřeba více času. Bylo rovněž potvrzeno, že tepelná ochrana raketoplánu je v pořádku.

Výstup EVA - 2 komplet
díl 1. 
(323 MB), díl 2. (278 MB), díl 3 (324 MB), díl 4 (324 MB), díl 5 (282 MB).
Nejlepší sestřihy z EVA - 2 (M. Václavík) v ASF a AVI.
Sestřihy ze 7. dne k puštění a stažení (space-multimedia).
......................................................................................................................................................

6. den - 12.2.    

Ve 14:50 byl průlez do modulu Columbus otevřen a Leo Eyharts vplul s baterkou do zatím neosvě- tleného modulu. Konstatoval, že modul je bez poletujících částic a bez známek kondenzace.
 
Kolem 21:00 hodiny byl proveden oficiální vstup do zapojeného
a osvětleného evropského modulu Columbus, v kterém astronauté započali s pracemi na jeho aktivaci. Plné zprovoznění si však vyžádá několik týdnů prací pod vedením astronauta Leopolda Eyhartse.
 
Na Zemi bylo dokončeno hodnocení odchlíplé obšívky na krytu OMS raketoplánu. V NASA bylo rozhodnuto, že nehrozí žádné nebezpečí při sestupu z oběžné dráhy na Zem
a oprava v kosmu není potřebná.
Více na nasaspaceflight.

Časový průběh 6. dne

10:45  probuzení posádky písní
13:55  tisková konference
           odpojení staničního manipulátoru SSRMS od modulu Columbus

           (COF - Columbus Orbital Facility
) (2, 3) (obr, 2, 3).  
14:50  částečný vstup posádky do modulu Columbus
17:10  inspekce vybraných míst TPS pomocí OBSS (podle potřeby)
20:55  vstup posádky do modulu Columbus
22:45  tisková konference
  2:45 (13.2.)  posádka raketoplánu jde spát. Astronauti Walheim a Schlegel spí v přechodové                komoře Quest při tlaku kolem 700 hPa

Sestřihy z 6. dne k puštění a stažení (space-multimedia).
......................................................................................................................................................

5. den - 11.2.     

Dnešní den byl ve znamení prvního kosmického výstupu (EVA - Extravehicular Activity) mise
a připojení důležité části kosmické stanice ISS, evropského modulu Columbus. Výstup EVA-1
byl oficiálně zahájen přepojením skafandrů na vlastní baterie v 15:13 SEČ.

Kosmonaut Rex Walheim odpojil kabely, kterými bylo napájeno topení modulu Columbus ze zdrojů raketoplánu.Oba kosmonauté instalovali sokl PDGF (Power Data Grapple Fixture) na bok modulu Columbus. PDGF poslouží nejen jako úchyt k přenesení modulu pomocí staničního manipulátoru SSRMS, ale v průběhu přenášení také přes něj bude napájeno temperační topení modulu. PDGF nemohl být na Columbus namontován už před startem u toho důvodu, že by
v nákladovém prostoru raketoplánu překážel nástavci OBSS, který je zde při startu uložen.

Love připevnil na konec ramene SSRMS úchyt nohou PFR (Portable Foot Restraint) a nastoupil na něj. Poté připevněn na PFR vyzvedl PDGF z nákladového prostoru raketoplánu a k jeho montáži na Columbus.

Modul Columbus byl zachycen staničním manipulátorem SSRMS
a přesunut z nákladového prostoru raketoplánu k modulu Harmony. Protože se práce protáhli, šli si mezitím kosmonauté doplnit zásoby kyslíku ve skafandrech (do přecho- dové komory Quest). Po doplnění kyslíku ve skafandru se do práce na P1 vydal jen Walheim. Love dostal za úkol sledovat přibližování modulu Columbus k Harmony z místa poblíž přechodové komory.

Kosmonaut Rex Walheim před ukončením výstupu stihl ještě na P1 připravit úchyt na dočasné zachycení nádrže NTA určenou k výměně a povolit čtyři hlavní šrouby, které drží nádrž
v konstrukci P1. Výstup EVA-1 byl ukončen ve 23:11 a trval celkem 7 hodin 58 minut.

Zdroj status MEK
Časový průběh 5. dne

10:45  probuzení posádky písní
           přípravy k prvnímu výstupu do kosmického prostoru, EVA-1
15:13  zahájení výstupu EVA-1 z modulu Quest

16:35  instalace úchytu PDGF (Power Data Grapple Fixture), sloužící k elektrickmu, datovému
           a mechanickému připojení na povrchu modulu 
Columbus
           (COF - Columbus Orbital Facility) (2, 3) (obr, 2, 3).
20:55  zachycení a vyzvednutí modulu Columbus manipulátorem SSRMS
22:45  připojení modulu Columbus k pravobočnímu stykovacímu uzlu 
modulu Harmony (2, 34)
23:11  ukončení výstupu EVA-1. 
  2:45 (12.2.)  posádka raketoplánu jde spát


 Animace

Modul Columbus

Manévry OBSS

Výstup EVA 1

Instalace COFu
 Video o třech výstupech (EVA 1 - 3) s českými titulky (MPG, 91 MB)

Výstup EVA - 1 komplet
díl 1. 
(277 MB), díl 2. (322 MB), díl 3 (314 MB), díl 4 (365 MB), díl 5 (257 MB).
Nejlepší sestřihy z EVA - 1 (M. Václavík) v ASF a AVI.
Sestřihy z 5. dne k puštění a stažení (space-multimedia).
......................................................................................................................................................

4. den - 10.2.                 

Kosmický výstup do volného prostoru (EVA-1) je o 24 hodin odložen. Původní dvojice pro výstup byla Hans Wilhelm Schlegel a Rex Joseph Walheim. Německého astronauta však při prvním výstupu nahradí jeho americký kolega Stanley Glen Love. NASA zatím nezveřejnila důvod této změny a odkladu, ale v průběhu dnešního dne proběhly dvě soukromé konference s letovými chirugy. Není však známo, zda se jednalo o problémy Schlegela.  Info. M. Václavík
 
Zdroj
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html
http://www.cbsnews.com/network/news/space/current.html

V 10:45 byla posádka probuzena. Byla přemístěna sedačka pro Eyhartse do kosmické lodi Sojuz. Ve 20:15 byla pomocí OBSS provedena inspekce krytu OMS. Na NASA TV proběhl tradiční denní brífing. Tento den byl ale především ve znamení příprav na EVA -1. Odklad výstupu byl potřebný, aby se astronaut Stanley Graham Love mohl připravit na výstup místo nemocného Hanse Schlegela a osvojit si všechny potřebné procedury.

Sestřihy z 4. dne k puštění a stažení (space-multimedia).
......................................................................................................................................................

3. den - 9.2.
   

Raketoplán Atlantis se připojil k Mezinárodní stanici ISS
v 18:17 SEČ, což je o 8 minut dříve oproti plánu.

Poslední průlez mezi raketoplánem a stanicí byl otevřen
v 19:40 - posádky Atlantisu a ISS se setkaly a přivítaly.

Na levém krytu manévrovacího motoru OMS se ukázala odchlíplá obšívka, podobně jako při misi Atlantisu STS 117. Více na http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5352 (anglicky).
 Peggy Annette Whitson, členka expedice 16 na ISS
 9.2. oslavila 48. narozeniny.


Časový průběh 3. dne
 
10:45  probuzení posádky písní
           provedení korekčního manévru NC-4
15:37  přibližovací manévr TI
16:36  vzdálenost od ISS 3 km
16:54  přibližovací manévr MC-4
17:03  vzdálenost od ISS 300 m
17:12  vzdálenost od ISS 180 m
17:23  zahájení rotačního manévru RPM pro kontrolu
           povrchu
raketoplánu posádkou ISS
17:31  ukončení rotačního manévru RPM
17:46  vzdálenost od ISS 90 m
18:03  vzdálenost od ISS 30 m
18:23  vzdálenost
od ISS 3 m
18:25  připojení k ISS
19:35  utevření průlezu

           uvítací ceremoniál a bezpečnostní školení
           astronauti Walheim a Schlegel spí v přechodové komoře Quest při tlaku kolem 700 hPa
  2:45 (10.2.)  posádka raketoplánu jde spát

Průběh připojení (M. Václavík) v ASF a AVI.
Přivítání posádek (M. Václavík) v AVI.
Sestřihy z 3. dne k puštění a stažení (space-multimedia).
......................................................................................................................................................

2. den - 8.2.
   


Proběhla tisková konference CBS na ISSNástavec OBSS byl připojen k manipulátoru SRMSpoveden průzkum tepelné ochrany raketoplánu. Získaná data se v příštích dnech na Zemi vyhodnotí. 
Rovněž byla provedena kontrola skafandrů EMU pro výstupy do volného prostoru a kontrola bloků motorů OMS. Byl aktivován stykovací uzel ODS.

Sestřihy z 2. dne k puštění a stažení.
......................................................................................................................................................

1. den - 7.2.2008  

Raketoplán Atlantis odstartoval po odkladech startů na první pokus ve 20:45:30 SEČ. Jedná se celkově o 121 misi raketoplánu a o 29 let raketoplánu Atlantis. Podle plánů se jedná o poslední let Atlantisu k , ale v září 2008 ho ještě čeká servisní mise k Hubbleovu vesmírnému dalekohledu.


Záznam startu (M. Václavík) v ASF a AVI.
Krátké záznamy startu z 9 kamer
(M. Václavík).
Záznam z kamer na SRB (M. Václavík).
 
Start (space-multimedia) k puštění (wmp) a stažení.
Sestřihy z 1. dne k puštění a stažení.
Start v HD kvalitě
 
Pád externí nádrže (ET)
k puštění (wmp) stažení
a na You Tube.
 Rekapitulace letu od startu až po základní suborbitální dráhu. Časy jsou uváděny v SEČ:
 
20:45:30 (-00:00:00)   Zážeh motorů SRB (start)
20:45:40 (+00:00:10)  Začátek rotačního manévru
20:46:06 (+00:00:36)  Snížení tahu SSME
20:46:19 (+00:00:49)  Obnovení plného tahu SSME
20:46:30 (+00:01:00)  Maximální aerodynamické namáhání (Max Q)
20:47:35 (+00:02:05)  Oddělení SRB
20:47:45 (+00:02:15)  Zážeh motorů OMS (na dobu 1:56) pro pomoc při vzletu
20:49:21 (+00:03:51)  Konec možnosti nouzového přistávacího manévru (RTLS)
20:51:17 (+00:05:47)  Zahájení otáčení raketoplánu do polohy nad nádrží 
ET
20:53:53 (+00:08:23)  Vypojení motorů SSME (MECO)
20:54:13 (+00:08:43)  Odhození vnější nádrže 
ET
21:22:05 (+00:36:35)  Manévr OMS-2 (dosažení stabilní dráhy)

22:10:05 (+01:24:35)  Otevření nákladového prostoru raketoplánu a
spuštění termoregulačního systému. Dále bylo provedeno oživení manipulátoru SRMS, otevření a nasměrování antény pro pásmo Ku. Ve 2:45 (8.2.) jde posádka spát.

Během startu bylo identifikováno několik úlomků izolační pěny z externí nádrže ET nebo ledu. Přesto byl start hodnocen jako poměrně čistý.

Úlomky v čase
T+16.5s - jeden kousek odpadl ze zadní části levého SRB                   (žádné nebezpečí pro raketoplán)
T+130s  - jeden odpadlý kousek pozorován vlevo za                             předním úchytem raketoplánu a ET
                (bez kontaktu s raketoplánem)
T+132s - několik částeček po oddělení SRB
T+491s - větší množství částeček zachytila kamera na ET                   (pravděpodobně drobný led)
T+525s - pozorován odlétající kousek ledu (bez kontaktu
                s raketoplánem)


Zdroj: http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5351 a Aleš Holub

Další videa na You Tube

Pro neveřejnou zprávu pošli webmail
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨   Fotogalerie  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
NASA ©

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 Čas na společné jídlo
Walheim na SSRMS přenáší nádrž NTA
 

Prohlédněte si v detailu vybavení astronauta
 

V plné polní. V tom by se na Zemi nikdo nehl
 

Bez nich by to nešlo. Řídící a kontrolní centrum space shuttle - tým mise STS 122.
 

Bez nich by to nešlo. Tým řídícího centra ISS
 "Vykládání" modulu Columbus z raketoplánu
 

Zadní část horní paluby kokpitu Atlantisu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlantis na startovací rampě


    © Zbycho. Kopírování a citace povolena s uvedením zdrojů.