Žlutý květ - tábory, výpravy, akce ...


  Naši vaši vedoucí                                                    Fotogalerie ze života vedoucích                    
 
   Volnočasová práce s dětmi je poslání s velkou odpovědností. Proto se rodiče mohou podívat na "své" vedoucí, kteří se na táboře starají o jejich ratolesti,
   zajišťují program a chod tábora.

 
   
Pár poznámek k prezentaci
   Údaje uvedené v prezentacích se týkají jen praxe a zájmů, které se dají zužitkovat při práci s dětmi (ačkoliv to mnohdy nemusí tak vypadat).
   Nedejte na vzhled, fotografie zkreslují realitu. Pořadí zájmů a zkušeností není řazeno podle důležitosti, rovněž tak pořadí vedoucích.
   Velký výčet zkušeností, škol a zájmů neznamená, že dotyčný vedoucí je "lepší" než vedoucí s menším výčtem (vzdělání je přínosné,
   ale nenahradí přirozený cit a intelekt pro práci s dětmi).


 Ten, který za všechno může
 
 Zbyšek Prágr 
  Něco přes 40 (kdo si to má pamatovat, když se to každý rok mění :))
Výpis rejstřík trestů

 Praxe
 - 4 děti,
 - v roce 1993 založil klub Žlutý květ, později občanské sdružení patřící k Českému svazu ochránců přírody
   (ČSOP), v současnosti k Mladým ochráncům přírody (MOP),

 - s přestávkou od roku 1993 vedoucí dětského oddílu v Rudné u Prahy
(cca 50 dětí),
   (stovky oddílových schůzek a přes sto výprav),
 - od roku 1995 organizátor a hlavní vedoucí dětských táborů (přes 120 táborů v roce 2014),
 - praxe v soukromém dětském domově na Šumavě,
 - 3 roky profesionální výchovný pracovník ve Středisku ekologické výchovy - SEVER v Krkonoších,
 
- externí pracovník cestovní kanceláře CK2 zaměřené na školní výlety a školy v přírodě,
 - organizátor akcí pro veřejnost (např. Den Země) a herních programů na zakázku,
 - programy ekologické a globální výchovy na základních školách,
 - čtyřleté astronomické vzdělávání
/astronomie není astrologie/,
 - od roku 2006 práce s dětmi s enurézou, spolupráce se sdružením nocvsuchu.cz a lékaři,
 - vychovatel na školách v přírodě,
 - hlídání dětí v rodinách.
 
 Akreditace pro oblast práce s dětmi
 - od r. 1996 osvědčení NIMD MŠMT ČR - Pedagogické min. pro pracovníky středisek pro volný čas dětí a ml.
 - od r. 1996 zdravotník zotavovacích akcí, tzn. táborů (kurzy pod Českým červeným křížem)
 - od r. 1997 osvědčení Národního institutu dětí a mládeže MŠMT ČR (NIDM) ve specializaci Hlavní ved. táborů
 - od r. 2003 osvědčení NIMD MŠMT ČR ve specializaci Hlavní vedoucí táborů (to samé co, co v r. 1996)
 - od r. 2008 licence Instruktor speleoalpinismu a speleologie Univerzity Palackého v Olomouci, fak. těl. kultury
 - od r. 2015
osvědčení Střediska společných činností Akademie věd ČR, kurz Vzdělávání popularizátorů vědy

 Zájmy (uvedeny jen aktivní)
 - fotografie,
 - studium knih, listů a proroctví bible,
 - astronomie 
/není astrologie/, člen České astronomické společnosti,
 - kosmonautika, člen Kosmo klubu,
 - speleologie (jeskyňářství), člen České speleologické společnosti,
 - příroda (ornitologie, obojživelníci a plazi, teraristika), bývalý člen Českého svazu ochránců přírody,
 - práce s dětmi, člen Mladých ochránců přírody (MOP),
 - film a bytostně hudba velké šíře žánrů,
 - cestování, tramping... (nyní z nedostatku času spíše už jen krajinářský vlakočumil, ale občas to i vyjde).

 Elitní jednotka - stálá parta osvědčených vedoucích
 
 
Petr Weiss    Ročník 1988                                            

 Praxe
 - 7x tábor Žlutého květu (z toho 3x jako hlavní vedoucí),
 - výpravy Žlutého květu,
 - 5x praktikant a 6x oddílový vedoucí,
 - 1,5 roku hlavní vedoucí dětského hasičském kroužku,
 - kynologická práce na zvláštních školách,
 - učil děti sebeobranu proti deviantům a učitelky na zvláštních školách obranu proti agresivním žákům,
 - mladší bratři,
 - profese (např. zdravověda, topografie, lezení).

 Zájmy
 - sport, jezdí závodně na kole,
 - míčové hry,
 - příroda,
 - člen T.O.Z. (trempská osada západu) Toulavá bota a člen Zálesáků,
 - kynologie,
 - práce s dětmi.

 
 Mirek Charvát
     
                                 

 Praxe
 - 1x stanový tábor
 - strážník městské policie Praha


 Zájmy
 - cyklista
 - 
vášnivý kynolog
 - turistika a příroda (bez pohybu se neobejde)
 
 Klára Weiss
    Ročník 1983      
                                 

 Praxe
 - nepočítaně jako vedoucí na dětských táborech (z toho Žlutý květ 6x)
 - učitelka na SŠ a viceletém gymnáziu (škola v přírodě, adaptační kurzy, výlety, sportovně-turistické pobyty...)

 - zdravotník zotavovacích akcí
 - kurz první pomoc pro kojence a děti
 
 Zájmy
 - matematika
 - tábory (tvorba programu), práce s dětmi
 - matematika
 - deskové hry
 - plavání, četba, volejbal, powerjóga

 
 Vendula Šantrůčková
    Ročník 1987      
                                 

 Praxe
 - 1x jako praktikantka
 - vedoucí na víkendových výpravách
Žlutého květu
 - 7x na dětském táboře jako vedoucí (mj. na Žlutém květu)
 - krátká praxe v mateřské školce pro neslyšící děti
 - člen projektu TOND (Tlumočník očima neslyšícího dítěte)
 - 1x na skautském mezinárodním táboře pro neslyšící
 - studuje obor Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 
 Zájmy
 - zpěv, hra na kytaru
 - četba knih, oprava hradů, můj pejsek
 - vše, co se týká neslyšících (znakový jazyk, tlumočení pro neslyšící, kultura neslyšících, akce neslyšících...)
 - práce ve Švandově divadle v Praze na Smíc
hově
 
 
Jirka Bureš     Občanský průkaz vlastní od roku 1996     

 Praxe
 - asi 6x instruktor a vedoucí na táboře u řeky Střely (o.s. Střela Buštěhrad)
 - 5x hlavní vedoucí na táboře s výukou cizích jazyků u řeky Berounky (o.s. Salamandr Příbram)
 
- 5x hlavní vedoucí na táboře Žlutého květu
 - 3x zástupce hlavního vedoucího, oddílový vedoucí a zásobovač na táboře u rybníka Kačležského (Žlutý květ)
 - 1x kuchař na táboře Žlutého květu
 
 Akreditace pro oblast práce s dětmi
 - osvědčení „Hlavní vedoucí táborů pro děti a mládež“ (IZV MŠMT Hořovice)
 
 Zájmy
 - práce s dětmi
 - pobyt v přírodě
 - hra na kytaru a podobné nástroje
 - deskové hry, sudoku a spol.
 - nakupování potravin pro 50 lidí (to obzvláště miluje) a pak z toho vaření
 
 Profese
 - učitel matematiky a francouzského jazyka na Gymnáziu Jana Nerudy
 
 
Eva Ždímalová      Narozena v revolučním roce 1989                    

 Praxe
 - bakalář v oboru Pedagogika volného času
 - 2x oddílový vedoucí na letním táboře Žlutého květu
 - 2010 až 2012 lektorka ekologických výukových programů ve sdružení TEREZA, Praha
 - 2009 až 2011 vedoucí dětského oddílu, Liberec
 - od ledna 2012 vedoucí dorostu Církve bratrské, Praha 13

 Zájmy
 - plavání, lezení, frisbee, běžky, orientační běh
 - zpěv, tanec, malba
 - zážitková pedagogika
 
 Profese
 - budoucí učitelka na 1. stupni se specializací na anglický jazyk


 
 
Markéta Ovsíková      Nar. přesně 11 let po výbuchu Svaté Heleny (Washington)       

 Praxe
 - celoživotní trénink prostřednictvím mladšího bratra
 - hlídání dětí
 - doučování dětí a dospělých (Aj)
 - 1x praktikant na táboře Žlutého Květu
 - přes léto učitelka v česko-britské školce Tip-Toes
 - od roku 2011 zdravotník zotavovacích akcí
 - pro rok 2012 místopředsedkyně OSM MČČK Praha 9
 - studentka gymnázia

 Zájmy
 - sporty všeho druhu
 - čtení
 - filmy, kultura
 - příroda, zvířata
 - ruční práce


 
 
Kateřina Stráníková       Řídit auto může od roku 2008                

 Praxe
 - početné dětské příbuzenstvo (7 dětí)
 - 3x asistentka na prázdninovém terapeutickém pobytu chráněné dílny Gawain
 - 2x instruktorka letního kurzu Modrá jeskyně pořádaném Hnutím Brontosaurus
 - 2x spoluorganizátorka víkendových akcí pořádaných Hnutím Brontosaurus
 - 2x spoluorganizátorka jednodenních akcí pro děti
 - 1x oddílová vedoucí na táboře Žlutého květu Kačlehy
 - doučování ZŠ a SŠ žáků (angličtina, matematika, čeština...)

 Budoucí profese
 - učitelka na 1. stupni ZŠ se specializací na dramatickou výchovu

 Zájmy
 - divadlo
 - muzikoterapie (má za sebou muzikoterapeutický výcvik)
 - hra na zobcové flétny (soprán, alt, tenor)
 - knihy, knihy, knihy


 
 
Oldřich Zuska        Ročník 1996                               

 Praxe
 - od 8 let jezdí na tábory Žlutého květu
 - od 15 let 1x praktikant na táboře Žlutého květu
 - sportovní soustředění, výlety do přírody s přáteli
 - studuje Smíchovskou střední průmoslovou školu, obor: informační technologie

 Zájmy
 - fotbal, běhání, plavání
 - posilování
 - příroda, tábory
 - počítače


 
 Martina Švehláková
     Ročník 1991 
                                                               

 Praxe
 - 2x vedoucí na táboře v Orlických horách
 - 1x vedoucí na táboře Žlutého květu (MTMĎ)
 - několikrát na táboře jako dítě
 - účast na táborech a víkendovkách hnutí Brontosaurus

 Zájmy
 - příroda, výlety,
 - kytara
 - knihy
 
 
Matěj Heinzl     Ročník 1990                                                         

 Praxe
 - 4x praktikant na táboře 
Žlutého květu Kačlehy
 - 2x vedoucí na táboře Žlutého květu Kačlehy
 - mnohokrát letní tábor u řeky Střely (o.s. Střela Buštěhrad)
  
 Zájmy
 - airsoft, larp, sport
 - divadlo
 - hudba
 
 
Anežka Strettiová     Ročník 1992                                           

 Praxe
 - od 6 let letní tábory (nejvíce od o.s. Střela Buštěhrad)
 - 1x praktikantka na táboře Žlutého květu
 - prostřední sourozenec (starší o 10 min) 
 - Vyšší zdravotnická škola 5. května - obor Nutriční terapeut

 Zájmy
 - sport - snowboard
 - vaření
   
 
Jana Zímová        V r.č. má pět 5, součet všech čísel je 41.             

 Praxe
 - mnoho víkendových výprav v Železné a táborů Žlutého květu:
 - 4x podzimní tábor Železná
 - 1x jarní tábor Prachatice
 - 5x Říčky pro starší děti
 - dva roky vedoucí v oddíle Žlutého květu
 - vlastní děti

 Zájmy
 - děti
 - zvířata a příroda
 - vysokohorské túry
 - četba knih
 - kolo a lyže

 Profese
 - pracuje na odboru obchodních aktivit Magistrátu hl.m. Prahy


  
 David Dvořák
    Ročník 1981  
                                                    

 Praxe
 - 2x oddílový vedoucí LDT Vrbno od MUS Most
 - 2x oddílový vedoucí - Vojenská správa
 - 5 x vychovatel ŠvP Poustky
 - mnohokrát tábor Žlutého květu - Velké Říčky
 - podzimní tábor Žlutého květu
 - mnoho víkendových výprav Žlutého květu v Železné
 - od r. 2009 zdravotník zotavovacích akcí - Český červený kříž
 - od r. 2010 Hlavní vedoucí dětských táborů - Mládež Českého červeného kříže

 Zájmy
 - četba detektivních, dobrodružných a historických románů
 - deskové hry
 - příroda, cyklistika, turistika

 Profese
 - učitel na základní škole, aprobace matematika a občanská výchova
 
 
Tereza Blažková     Ročník 1989                                                               

 Praxe
 - Metropolitní univerzita Praha
 - VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta
 - Jazyková škola Bohemia Institut
 - Gymnázium Karla Čapka, Dobříš

 - 2x tábor Žlutého květu (MTMĎ)
 - 2004 - 2009 praktikantka na táborech Jan Bartončík
 - hlídání dětí
 - 2006 a 2007 průvodce na zámku Dobříš
 - lektorka aerobiku, tance a angličtiny v MŠ – Agentura kroužky
 - školení pro lektory v MŠ (angličtina, tanec, aerobic)
 - kurz sociální a psychologický
 - kurzy pro instruktory tance
 - kurzy kreslení a keramiky
 - školní divadelní praxe
 - účast na jazykových a matematických olympiádách
 - kurzy anglického jazyka pro pokročilé
 - kurzy lyžařské, vodácké, taneční, plavecké

 Zájmy
 - sport
 - četba
 - vaření
 - tanec
 - tábory

 

 
 
Dana Kubešová     Ročník                                                                       
 
 Profese
 - učitelka na ZŠ

 Praxe
 - tábory pro děti ze sociálně slabších rodin, tábory pro mentálně postižené, tábory rodičů a dětí
 - 1x tábor Žlutého květu (MTMĎ)
 - 1 rok na zvláštní škole
 - vlastní děti
 
 Kurzy
 - zdravotník zotavovacích akcí
 - instruktor lyžování
 - cvičitel III. třídy CPP (cvičení a pobyt v přírodě)
 - cvičitel III. třídy VG (všeobecná gymnastika)


 Zájmy
 - rodina
 - turistika, sport, hudba, tvoření, četba, lyžování


 

 
 Tereza Korytárová      Ročník 1989                                                          

 Praxe
 - studentka VOŠ sociální práce Česká Třebová
 - dobrovolník v Tyflo Centru Pardubice (zážitkové semináře na dětských táborech)
 - trenér dětí minipřípravky v kopané
 - tábory jako dítě

 Zájmy
 - hudba
 - fotbal
 - tanec
 - výtvarné tvoření
 - práce s lidmi
 
 
Tereza Ševčíková     Ročník 1993                                                              
 
 Praxe

 - od 7 let jako dítě na táborech - nejvíce od SVČ Bolevec
 - 3x tábor Žlutého květu (MTMĎ)
 - víkendová výprava Žlutého květu
 - od 2011 dobrovolník pro neziskovou organizaci Totem Plzeň - práce ve Fakultní nemocnici Lochotín
   na dětském oddělení (organizace volného času)
 - zisk 3 grantů pro rozvoj dětí (od Malé granty - keramické soutěže a finanční pomoc,
   O2 nadace - "Cesta za kulturou" pro azylový dům Máta v Plzni)
 - 4 rokem studium na Gymnáziu Plzeň


 Zájmy
 - malba, kresba, keramika, tanec
 - četba, výlety na hrady a zámky
 - historie , psychologie
 - práce s dětmi
 - vaření a spaní :)
 - vrzání na flétnu a rozlaďování kytary

 
 
Markéta Dočekalová       Ročník 1992                                                      

 Praxe
 - 5x na táborech Žlutého květu
 - praxe v Dětském centru Jihlava
 - hlídání malých dětí

 Zájmy
 - divadlo a celkově kulturní dění
 - psychologie
 - geocaching
 - tábory :-)
 
 
Lucie Pazourková       Ročník 1993                                                        

 Praxe
 - 3x vedoucí na táborech Žlutého květu
 - hlídání dětí v Centru pro rodinu a sociální péči v Jihlavě
 - velká rodina se spoustou malých dětí
 - tábory jako dítě

 Zájmy
 - četba
 - kolečkové brusle, lyžování a snowboard, kolo, plavání
 - hudba, kino
 - cestování
 
 Karolina Risingerová
      R
očník 1989                                                    

 Praxe
 - výuka angličtiny pro děti v mateřské škole
 - od 10 let letní tábory
 - 1x tábor Žlutého květu (MTMĎ)

 Zájmy
 - cyklistika
 - in-line
 - squash
 - koně
 - piano
 - španělština
 
 
Anna Mikolášková       Ročník 1992                                                           

 Praxe
 - 1x tábor Žlutého květu (MTMĎ)
 - víkendová výprava Žlutého květu
 - od roku 2008 doučuje angličtinu od dětí předškolního věku až po maturanty
 - od roku 2008 pracuje na státním zámku Sychrov jako průvodkyně
 - od roku 2008 se aktivně věnuje dobrovolnictví (práce v domově důchodců, spolupráce s neziskovými
   organizacemi, spolupráce s Klokánkem)
 - od 8 let jako dítě na táborech
 - 7 rokem studium na Open Gate

 Zájmy
 - plavání, jízda na kole
 - četba, výlety na hrady a zámky
 - biologie, chemie
 - práce s lidmi
 - debatování
 
 
Martina Fryčková       Ročník 1992                                                            

 Praxe
 - 1x jako vedoucí na táboře Žlutého květu (MTMĎ)
 - studentka Obchodní Akademie, Střekov
 - mladší děti v kroužku Chlumeckého dětského sboru
 - malé neteřinky

 Zájmy
 - cestování
 - plavání, cyklistika
 - zpěv (Chlumecký pěvecký sbor)
 - četba
 - společné aktivity s přáteli
 - německý a anglický jazyk
 - hudba
 Adepti do elitní jednotky (letos poprvé. Bývají prověřeni na akcích s dětmi před tábory)
 
 
Tereza Kořínková         Ročník 1989                                                        

 Praxe
 - celoživotní praxe s mladším bráškou
 - studentka VOŠ pedagogická škola Litomyšl (praxe ve školkách)
 - tábory jako dítě
 - pomoc při dětských akcích
   
 Zájmy
 - četba
 - děti
 - film, hudba (kytara)
 - kreslení,
 - hokej, lyžování

 
 Martina Mackerlová
      Ročník 1996                                                     

 Praxe
 - mladší sourozenec
 - 5 let tábory v dětství
 - studentka gymnázia
 - pomoc při školních akcích pro mladší děti (noc s Andersenem, den Země, den Vody, den Dětí)
 - pomoc při výuce tanečních kurzů (děti od 6 - 12 let)

 Zájmy
 - sport
 - hudba
 - tanec
 - mažoretky 

 Letošní léto si dají táborovou pauzu (někteří ale jezdí na výpravy a jiné akce během roku)

 
Marta Lacmanová    Ročník 1979, maminka          

 Praxe
 - několikrát táborová vedoucí, na některých vedoucí her (programová vedoucí)
 - syn Rosťa
 - práce v mateřském centru
 - víkendové výpravy Žlutého květu
 - 11x tábory Žlutého květu (letní i zimní)

 Zájmy
 - cestování, fotografování
 - deskové hry
 
 
Zuzana Tichá     Narozena tři roky před tím, než Jirka Bureš dostal občanku                                
 
Praxe
 - skorosestry Eliška S. a Anežka S., potažmo Matěj H. (viz. výše) a sestra u staršího bratra
 - na tábory jezdím od té doby, co umím chodit a mluvit: nejdříve nějaké pro nejmenší, potom LT Střela,
   LT Třímany a LT Kačlehy (Žlutý květ)
 - Gymnázium Karla Sladkovského, Praha
 - 1x praktikantka na táboře Žlutého květu
 - víkendové výpravy Žlutého květu v Železné
 
 Zájmy
 - hudba
 - cestování, kempování, voda, hory, festivaly, tábory
 - studium jazyků, diskutování
 - umění, literatura
 
 
Eliška Strettiová     Ročník 1992                                       

 Praxe
 - 
od 6 let každý rok na letních táborech (vždy se sestrou), poslední roky na táborech Žlutého květu
 - 2x praktikantka na táboře Žlutého květu
 - nejmladší sourozenec... doma další dva (lehko zaměnitelná sestra)
 - 2. rokem Sportovní gymnázium Přípotoční

 Zájmy
 - sport - míčové hry, snowboard, lyže
 - ráda chodí na koncerty
 - turistika
 
 
Kristýna Pražáková       Ročník 1993                                                         

 Praxe
 - mladší sourozenci, sestry
 - 8x jako tábornice na koňským táboře ve Svojšíně
 - 1x jako praktikantka na táboře Žlutého květu (MTMĎ)
 - studuje ISŠŽIV Plzeň, obor: Ekonomika a podnikání - bankovnictví, pojišťovnictví

 Zájmy
 - děti každého věku
 - příroda, cestování, zvířata
 - voda :)
 - hudba, zpěv, tanec
 - společenské hry
 - fotografování
 - kreativní tvoření
 - společné aktivity s přáteli
 
  Gábina Knápková
    Ročník 1987   
                                             

 Praxe
 - 2005 - 2008 dobrovolník ve Fondu ohrožených dětí (FOD) v projektu Klokánek – rodinná alternativa ústavní
   péče - volnočasové aktivity pro děti
 - 2007 multikulturní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin a děti imigrantů ve Finsku
 - 2008 stáž v německé pěstounské rodině
 - od roku 2006 několik táborů a akcí Žlutého květu
 - od 2009 asistentka při respitních pobytech pro děti z pěstounských rodin o.s. Děti patří domů
 - hlídání dětí v rodinách
 - od 2008 konzultantka na Lince bezpečí
 - studentka sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 Zájmy
 - cestování, toulky přírodou s pejskem i bez něj
 - práce s dětmi, mezinárodní dobrovolničení (workcampy)
 - dokumentární filmy…

 

 
 Lenka Janoušková     Ročník 1986                                             
 
 Praxe
 - 2005/2006 dobrovolník v o.s. Asistence - práce s lidmi s tělesným a kombinovaným postižením
 - 2006/2007 25% úvazek v Jedličkově ústavu - vedoucí Klubu absolventů Jedličkova ústavu a škol
 - v roce 2007 dobrovolnická služba na oddělení dětské psychiatrie ve Fakultní Thomayerově nemocnici
 - od r. 2006 do r. 2011 vedoucí na táborech Žlutého květu
 - v roce 2008 dobrovolník v rámci dobrovolnického rozvojového projektu Krajní meze v severní Indii
 - od roku 2008 konzultantka na Lince bezpečí
 - studentka psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 
 Zájmy
 - pobývání v přírodě: procházky, čundry, výpravy do neznáma...
 - práce s dětmi
 - cestování, poznávání rozličných kultur
 - sporty všeho druhu
 - literatura
 
 Zuzana Jílková
    Ročník 1976, maminka      
                               

 Praxe
 - Mateřské centrum Máta, Praha 6 (2005-2007), vedení herny po malé děti a maminky,
   kroužek Kuřátka - cvičení, písničky, říkanky, výtvarka. 

 - akce během roku; karneval, Vítání jara, Den Země, čarodejnice, vítání prázdnin, lampioňák, Mikuláš,
   vánoční setkání, orientační závod, pohádková dopoledne atd...

 - 2x vedoucí na táboře Žlutého květu
 - víkendové výpravy Žlutého květu v Železné

 
 Zájmy
 - společné aktivity s dcerkou
 - sport - hory, vodáctví, turistika
 
 Alena Továrková
    Ročník 1984                  
                             

 Praxe
 - bezpočet akcí týkajících se skautingu
 - 4x vedoucí na táborech Žlutého květu
 - vedoucí na jiných táborech (Chválkov 08)
 - vystudovaný obor Biologie - Geografie na VŠ
 - kurz první pomoci (Základní norma zdravotnických znalostí)

 Zájmy
 - příroda, zvířata
 - cestování
 - film
 - studuje učitelství na vysoké škole, obor biologie-geografie
 
 Vlaďka Srbková     Ročník 1987
                   
 

 Praxe
 - 2x vedoucí na táborech Žlutého květu
 - tábor s autistickými dětmi
 - dosud dobrovolnice v programu domácího vzdělávání dětí a dospělých s autismem Son-rise (2)

 Zájmy
 - knihy, hudba, 
ruční práce
 -
 práce s dětmi
 - příroda

 - studuje sociální a charitativní školu v Olomouci - CARITAS
 
 
Blanka Hrobařová     Ročník 1989              

 Praxe
 - na táborech jako dítě :-)
 - 4x vedoucí na táboře; 2x Říčky v OH 2008 a tábor Sluníčko v Trhové Kamenicci jako cvičitelka aerobiku
 - od roku 2008 zdravotník zotavovacích akcí (kurz Českého červeného kříže)
 
 Zájmy
 - aerobik (od 12 let), cestování, příroda
 - práce s dětmi
 - studovala střední odbornou školu veterinární