Žlutý květ - tábory, výpravy, akce ...


  Naši vaši vedoucí   (postupně aktualizujeme, únor 2018)                                                 Fotogalerie ze života vedoucích                    
 
    Volnočasová práce s dětmi je poslání s velkou odpovědností. Proto se rodiče mohou podívat na "své" vedoucí, kteří se na táboře starají o jejich ratolesti,
   zajišťují program a chod tábora.

 
   
Poznámky k prezentaci
   Údaje uvedené v prezentacích se týkají jen praxe a zájmů, které se dají zužitkovat při práci s dětmi (ačkoliv to mnohdy nemusí tak vypadat).
   Nedejte na vzhled, fotografie zkreslují realitu. Pořadí zájmů a zkušeností není řazeno podle důležitosti, rovněž tak pořadí vedoucích.
   Velký výčet zkušeností, škol a zájmů neznamená, že dotyčný vedoucí je "lepší" než vedoucí s menším výčtem (vzdělání je přínosné,
   ale nenahradí přirozený cit a intelekt pro práci s dětmi).


 Ten, který za všechno může
 
 Zbyšek Prágr 
  Něco přes 40 (kdo si to má pamatovat, když se to každý rok mění :))Výpis rejstřík trestů

 Praxe
 - 4 děti,
 - v roce 1993 založil klub Žlutý květ, později občanské sdružení patřící k Českému svazu ochránců přírody
   (ČSOP), v současnosti k Mladým ochráncům přírody (MOP),
 - s přestávkou od roku 1993 vedoucí dětského oddílu v Rudné u Prahy
(nyní 70 dětí),
   (stovky oddílových schůzek a stovky výprav),
 - od roku 1995 organizátor a hlavní vedoucí dětských táborů (přes 150 táborů v roce 2017),
 - praxe v soukromém dětském domově na Šumavě,
 - 3 roky profesionální výchovný pracovník ve Středisku ekologické výchovy - SEVER v Krkonoších,
 - externí pracovník cestovní kanceláře CK2 zaměřené na školní výlety a školy v přírodě,
 - organizátor akcí pro veřejnost (např. Den Země) a herních programů na zakázku,
 - programy ekologické a globální výchovy na základních školách,
 - čtyřleté astronomické vzdělávání /astronomie není astrologie/,
 - od roku 2006 práce s dětmi s enurézou, spolupráce se sdružením nocvsuchu.cz a lékaři,
 - vychovatel na školách v přírodě,
 - hlídání dětí v rodinách.
 
 Akreditace pro oblast práce s dětmi
 - od r. 1996 osvědčení NIMD MŠMT ČR - Pedagogické min. pro pracovníky středisek pro volný čas dětí a ml.,
 - od r. 1996 zdravotník zotavovacích akcí, tzn. táborů (kurzy pod Českým červeným křížem),
 - od r. 1997 osvědčení Národního institutu dětí a mládeže MŠMT ČR (NIDM) ve specializaci Hlavní ved. táborů,
 - od r. 2003 osvědčení NIMD MŠMT ČR ve specializaci Hlavní vedoucí táborů (to samé co, co v r. 1996),
 - od r. 2008 licence Instruktor speleoalpinismu a speleologie Univerzity Palackého v Olomouci, fak. těl. kultury,
 - od r. 2015
osvědčení Střediska společných činností Akademie věd ČR, kurz Vzdělávání popularizátorů vědy.

 Zájmy (uvedeny jen aktivní)
 - fotografie,
 - studium knih, listů a proroctví bible,
 - příroda (ornitologie, obojživelníci a plazi, teraristika), člen České společnosti ornitologické,
 - astronomie /není astrologie/, člen České astronomické společnosti,
 - kosmonautika, bývalý člen Kosmo klubu,
 - speleologie (jeskyňářství), člen České speleologické společnosti,
 - práce s dětmi, člen Mladých ochránců přírody (MOP),
 - film a bytostně hudba velké šíře žánrů,
 - cestování, tramping... (nyní z nedostatku času spíše už jen krajinářský vlakočumil, ale občas to i vyjde).

 Elitní jednotka – stálá parta osvědčených vedoucích
 
 
Markéta Dočekalová       Ročník 1992                                                      

 Praxe
 - 5x na táborech Žlutého květu,
 - praxe v Dětském centru Jihlava,
 - hlídání malých dětí.

 Zájmy
 - divadlo a celkově kulturní dění,
 - psychologie,
 - geocaching,
 - tábory.
 
 
Lucie Pazourková       Ročník 1993                                                        

 Praxe
 - 3x vedoucí na táborech Žlutého květu,
 - hlídání dětí v Centru pro rodinu a sociální péči v Jihlavě,
 - velká rodina se spoustou malých dětí,
 - tábory jako dítě,

 Zájmy
 - četba,
 - kolečkové brusle, lyžování a snowboard, kolo, plavání,
 - hudba, kino,
 - cestování.
 
 David Dvořák
    Ročník 1981  
                                                    

 Praxe
 - 2x oddílový vedoucí LDT Vrbno od MUS Most,
 - 2x oddílový vedoucí - Vojenská správa,
 - 5 x vychovatel ŠvP Poustky,
 - mnohokrát tábor Žlutého květu - Velké Říčky,
 - podzimní tábor Žlutého květu,
 - mnoho víkendových výprav Žlutého květu v Železné,
 - od r. 2009 zdravotník zotavovacích akcí - Český červený kříž,
 - od r. 2010 Hlavní vedoucí dětských táborů - Mládež Českého červeného kříže,

 Zájmy
 - četba detektivních, dobrodružných a historických románů,
 - deskové hry,
 - příroda, cyklistika, turistika.

 Profese
 - učitel na základní škole, aprobace matematika a občanská výchova
 
 
Petr Weiss    Ročník 8891                                           

 Praxe
 - dva synové,
 - 10 x tábor Žlutého květu (z toho 5 x jako hlavní vedoucí),
 - výpravy Žlutého květu,
 - 5x praktikant a 6x oddílový vedoucí,
 - na tábory, vandry a jiné výpravy do přírody jezdím již od plen,
 - 1,5 roku hlavní vedoucí dětského hasičském kroužku, předtím vedoucí a ještě předtím praktikant
 - kynologická práce na zvláštních školách,
 - učil děti sebeobranu proti deviantům a učitelky na zvláštních školách obranu proti agresivním žákům,
 - mladší bratři,
 - profese (např. zdravověda, topografie, lezení),
 - kurzy: Hlavní vedoucí dětských táborů,
   Instruktor speciální tělesné přípravy pro přežití v tísni ve stížených klimatických podmínkách (léto/zima),
   Kurz práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

 Zájmy
 - sport, jezdí závodně na kole,
 - míčové hry,
 - příroda, výlety,
 - člen T.O.Z. (trempská osada západu) Toulavá bota a člen Zálesáků,
 - kynologie,
 - práce s dětmi, tábory.

 
 Klára Weiss
    Ročník 1983      
                                 

 Praxe
 - nepočítaně jako vedoucí na dětských táborech, z toho tábory Žlutého květu od r. 2013,
 - učitelka na SŠ a viceletém gymnáziu (škola v přírodě, adaptační kurzy, výlety, sportovně-turistické pobyty...)

 - zdravotník zotavovacích akcí
 - kurz první pomoc pro kojence a děti
 
 Zájmy
 - matematika
 - tvorba vědomostních kvízů (pořádáme kvízy na Vysočině)
 - tábory (tvorba programu), práce s dětmi
 - matematika
 - deskové hry
 - plavání, četba, volejbal, powerjóga
 
 Michal Šmíd
    Ročník 1993  
                                

 Profese
 - konzultant APA pro Liberecký a Ústecký kraj – odborný pracovník Fakulty tělesné kultury Univerzity
   Palackého v Olomouci.

 Vzdělání
 - absolvent oboru Aplikované pohybové aktivity – Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

 Praxe
 - tábory a víkendové akce oddílu vodního skautingu v Jilemnici,
 - tábory a víkendové akce Žlutého květu (z toho 2x tábor pro malé děti v Říčkách, cyklistický...),
 - tělesná výchova pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, outdoorové akce pobytového charakteru
   pro rodiny s dětmi, podpora volnočasových aktivit – Centrum aplikovaných pohybových aktivit,
 - 2016 – 2018 Asistent v neziskové organizaci SPOLU Olomouc – plavání a pohybové programy pro osoby
   se zdravotním postižením, osobní asistence, zimní pobyt,
 - 2016 licenční kurz monoski – Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci,
 - 2017 zimní integrovaný kurz lyžování s dětmi se zdravotním postižením,
 - 2017, 2018 zimní lyžařský kurz s organizací Cesta životem bez bariér,
 - 2017 organizátor projektu Expedice Přes Bar(iéry).

 
 Zájmy
 - sport aktivně i pasivně; zimní sporty, kolektivní sporty, cyklistika, a mnoho dalších,
 - poslech hudby, návštěva koncertů,
 - setkávání s přáteli, cestování,
 - organizace outdoorových programů v rámci Olomouckého majálesu, iniciativy Zaparkuj,
   tábory a pobytové akce,
 - hlavním zájmem je mi má práce. 
 Vendula Pourová
    Ročník 1998
                                

 Praxe
 - od 7 do 13 let letní tábor v Orlických horách jako dítě,
 - od roku 2014 tábor Hubenov jako praktikantka a od roku 2017 jako oddílová vedoucí,
 - od roku 2014 studuje Střední školu vizuální tvorby.

 
Zájmy
 - kreativní a výtvarná činnost,
 - čtení a sport.
 
 Petra Kozáková
    Ročník 1990  (CHDZK – chudá děvečka z kuchyně)    
                                

 Praxe
 - 1993 – 2005 letní dětské tábory jako dítě,
 - 2006 zdravotník tábora vojenského typu,
 - 2008 – 2011 oddílový vedoucí dětských táborů s Turisticko–tábornickým oddílem dětí a mládeže, Praha,
 - 2005 – 2009 studium Střední sociální školy, Praha,
 - školní praxe: diagnostický ústav, výchovný ústav, dětský domov,
 - dobrovolnice v Dětském domově v Praze (doučování dětí),
 - 2009 – 2012 studium na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru sociální pedagogika,
 - školní praxe: školní družina, mateřská škola zaměřená na zrakově postižené děti, praxe v ZUŠ,
 - výtvarný a taneční kroužek,
 - od 2013 sociální kurátor pro děti a mládež, následně referent sociálně právní ochrany na Městském úřadě,
 - víkendové pobyty s dětmi ze sociálně slabých rodin,
 - v současnosti sociální pracovník pro dospělé na Městském úřadě v Jilemnici, 
 - od roku 2013 tábor Hubenov jako pomocná síla do kuchyně, jako chůva dětí od hlavase a programátorky,
   když zajišťují hry pro ostatní děti, jako kytarista ...

 Zájmy
 - kytara, zpěv,
 - čtení knih, joga a jumping.

 
 Miroslav Oel – Krtek
    Ročník 1989
  Kuchař na táboře v Hubenově                           

 Praxe
 -
dvě vlastní děti,
 - vystudoval obor kuchař - číšník na SOU Toužim,
 - kuchař v Pezionu u Zámku v Bečově nad Teplou,
Hotel Alba v Deštné v Orlických horách, v Horním Slavkově,
   Strakonicích a v České Lípě,
 - od r. 2013
šéfkuchař letního dětského tábora v Hubenově.

 Zájmy
 - člen trampského sdružení Zálesáci od r. 1996
 -
šipky, "ostré nože" a dobré jídlo

 
 Vendula Šantrůčková
    Ročník 1987      
                                 

 Praxe
 - 1x jako praktikantka,
 - vedoucí na víkendových výpravách
Žlutého květu,
 - 7x na dětském táboře jako vedoucí (mj. na Žlutém květu),
 - krátká praxe v mateřské školce pro neslyšící děti,
 - člen projektu TOND (Tlumočník očima neslyšícího dítěte),
 - 1x na skautském mezinárodním táboře pro neslyšící,
 - studuje obor Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
 
 Zájmy
 - zpěv, hra na kytaru,
 - četba knih, oprava hradů, můj pejsek,
 - vše, co se týká neslyšících (znakový jazyk, tlumočení pro neslyšící, kultura neslyšících, akce neslyšících...),
 - práce ve Švandově divadle v Praze na Smíc
hově.
 
 
Jirka Bureš     Občanský průkaz vlastní od roku 1996     

 Praxe
 - asi 6x instruktor a vedoucí na táboře u řeky Střely (o.s. Střela Buštěhrad),
 - 5x hlavní vedoucí na táboře s výukou cizích jazyků u řeky Berounky (o.s. Salamandr Příbram),
 
- 8x hlavní vedoucí na táboře Žlutého květu,
 - 3x zástupce hlavního vedoucího, oddílový vedoucí a zásobovač na táboře u rybníka Kačležského (Žlutý květ),
 - 2x kuchař na táboře Žlutého květu.
 
 Akreditace pro oblast práce s dětmi
 - osvědčení „Hlavní vedoucí táborů pro děti a mládež“ (IZV MŠMT Hořovice).
 
 Zájmy
 - práce s dětmi,
 - pobyt v přírodě,
 - hra na kytaru a podobné nástroje,
 - deskové hry, sudoku a spol.,
 - nakupování potravin pro 50 lidí (to obzvláště miluje) a pak z toho vaření.
 
 Profese
 - učitel matematiky a francouzského jazyka (ex na Gymnáziu Jana Nerudy).
 
 
Markéta Ovsíková      Nar. přesně 11 let po výbuchu Svaté Heleny (Washington)       

 Praxe
 - celoživotní trénink prostřednictvím mladšího bratra,
 - hlídání dětí,
 - doučování dětí a dospělých (Aj),
 - 1x praktikant na táboře Žlutého Květu,
 - přes léto učitelka v česko-britské školce Tip-Toes,
 - od roku 2011 zdravotník zotavovacích akcí,
 - pro rok 2012 místopředsedkyně OSM MČČK Praha 9,
 - studentka gymnázia.

 Zájmy
 - sporty všeho druhu,
 - čtení,
 - filmy, kultura,
 - příroda, zvířata,
 - ruční práce.


 
 Martina Švehláková
     Ročník 1991 
                                                               

 Praxe
 - 2x vedoucí na táboře v Orlických horách,
 - 1x vedoucí na táboře Žlutého květu (MTMĎ),
 - několikrát na táboře jako dítě,
 - účast na táborech a víkendovkách hnutí Brontosaurus.

 Zájmy
 - příroda, výlety,
 - kytara,
 - knihy.
 
 
Dana Kubešová                                                                      
 
 Profese
 - učitelka na ZŠ.

 Praxe
 - tábory pro děti ze sociálně slabších rodin, tábory pro mentálně postižené, tábory rodičů a dětí,
 - 1x tábor Žlutého květu (MTMĎ),
 - 1 rok na zvláštní škole,
 - vlastní děti.
 
 Kurzy
 - zdravotník zotavovacích akcí,
 - instruktor lyžování,
 - cvičitel III. třídy CPP (cvičení a pobyt v přírodě),
 - cvičitel III. třídy VG (všeobecná gymnastika).


 Zájmy
 - rodina,
 - turistika, sport, hudba, tvoření, četba, lyžování
.

 

 
 Tereza Korytárová      Ročník 1989                                                          

 Praxe
 - studentka VOŠ sociální práce Česká Třebová,
 - dobrovolník v Tyflo Centru Pardubice (zážitkové semináře na dětských táborech),
 - trenér dětí minipřípravky v kopané,
 - tábory jako dítě.

 Zájmy
 - hudba,
 - fotbal,
 - tanec,
 - výtvarné tvoření,
 - práce s lidmi.
 Vzpomínáme na naše nejlepší vedoucí. Už mají své rodiny, práci...  Občas se ale ještě na nějaké akci objeví.
 Informace jsou poplatné době vzniku, tedy před mnoha lety
 
 
Oldřich Zuska   (aneb nyní podpantoflák, proto už nejezdí :))   Ročník 1996                               

 Praxe
 - od 8 let jezdí na tábory Žlutého květu,
 - od 15 let praktikant na táborech Žlutého květu,
 - sportovní soustředění, výlety do přírody s přáteli,
 - vystudoval Smíchovskou střední průmoslovou školu, obor: informační technologie.

 Zájmy
 - fotbal, běhání, plavání,
 - posilování,
 - příroda, tábory,
 - počítače.
 
 
Eva Ždímalová      Narozena v revolučním roce 1989                    

 Praxe
 - bakalář v oboru Pedagogika volného času,
 - 2x oddílový vedoucí na letním táboře Žlutého květu,
 - 2010 až 2012 lektorka ekologických výukových programů ve sdružení TEREZA, Praha,
 - 2009 až 2011 vedoucí dětského oddílu, Liberec,
 - od ledna 2012 vedoucí dorostu Církve bratrské, Praha 13.

 Zájmy
 - plavání, lezení, frisbee, běžky, orientační běh,
 - zpěv, tanec, malba,
 - zážitková pedagogika.
 
 Profese
 - budoucí učitelka na 1. stupni se specializací na anglický jazyk.
 
 
Kateřina ex. Stráníková       Řídit auto může od roku 2008                

 Praxe
 - početné dětské příbuzenstvo (7 dětí),
 - 3x asistentka na prázdninovém terapeutickém pobytu chráněné dílny Gawain,
 - 2x instruktorka letního kurzu Modrá jeskyně pořádaném Hnutím Brontosaurus,
 - 2x spoluorganizátorka víkendových akcí pořádaných Hnutím Brontosaurus,
 - 2x spoluorganizátorka jednodenních akcí pro děti,
 - 1x oddílová vedoucí na táboře Žlutého květu Kačlehy,
 - doučování ZŠ a SŠ žáků (angličtina, matematika, čeština...).

 Budoucí profese
 - učitelka na 1. stupni ZŠ se specializací na dramatickou výchovu.

 Zájmy
 - divadlo,
 - muzikoterapie (má za sebou muzikoterapeutický výcvik),
 - hra na zobcové flétny (soprán, alt, tenor) ,
 - knihy, knihy, knihy.

 
Marta Lacmanová    Ročník 1979, maminka          

 Praxe
 - několikrát táborová vedoucí, na některých vedoucí her (programová vedoucí)
 - syn Rosťa
 - práce v mateřském centru
 - víkendové výpravy Žlutého květu
 - 11x tábory Žlutého květu (letní i zimní)

 Zájmy
 - cestování, fotografování
 - deskové hry
 
 
Zuzana Tichá     Narozena tři roky před tím, než Jirka Bureš dostal občanku                                
 
Praxe
 - skorosestry Eliška S. a Anežka S.
(viz níže) a sestra u staršího bratra
 - na tábory jezdím od té doby, co umím chodit a mluvit: nejdříve nějaké pro nejmenší, potom LT Střela,
   LT Třímany a LT Kačlehy (Žlutý květ)
 - Gymnázium Karla Sladkovského, Praha
 - 1x praktikantka na táboře Žlutého květu
 - víkendové výpravy Žlutého květu v Železné
 
 Zájmy
 - hudba
 - cestování, kempování, voda, hory, festivaly, tábory
 - studium jazyků, diskutování
 - umění, literatura
 
 
Eliška Strettiová     Ročník 1992                                       

 Praxe
 - 
od 6 let každý rok na letních táborech (vždy se sestrou), poslední roky na táborech Žlutého květu
 - 2x praktikantka na táboře Žlutého květu
 - nejmladší sourozenec... doma další dva (lehko zaměnitelná sestra)
 - 2. rokem Sportovní gymnázium Přípotoční

 Zájmy
 - sport - míčové hry, snowboard, lyže
 - ráda chodí na koncerty
 - turistika
 
 
Anežka Strettiová     Ročník 1992                                           

 Praxe
 - od 6 let letní tábory (nejvíce od o.s. Střela Buštěhrad)
 - 1x praktikantka na táboře Žlutého květu
 - prostřední sourozenec (starší o 10 min) 
 - Vyšší zdravotnická škola 5. května - obor Nutriční terapeut

 Zájmy
 - sport - snowboard
 - vaření
 
 
Matěj Heinzl     Ročník 1990                                                         

 Praxe
 - 4x praktikant na táboře 
Žlutého květu Kačlehy
 - 3x vedoucí na táboře Žlutého květu Kačlehy
 - mnohokrát letní tábor u řeky Střely (o.s. Střela Buštěhrad)
  
 Zájmy
 - airsoft, larp, sport
 - divadlo
 - hudba
 
  Gábina Knápková
    Ročník 1987   
                                             

 Praxe
 - 2005 - 2008 dobrovolník ve Fondu ohrožených dětí (FOD) v projektu Klokánek – rodinná alternativa ústavní
   péče - volnočasové aktivity pro děti
 - 2007 multikulturní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin a děti imigrantů ve Finsku
 - 2008 stáž v německé pěstounské rodině
 - od roku 2006 několik táborů a akcí Žlutého květu
 - od 2009 asistentka při respitních pobytech pro děti z pěstounských rodin o.s. Děti patří domů
 - hlídání dětí v rodinách
 - od 2008 konzultantka na Lince bezpečí
 - studentka sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 Zájmy
 - cestování, toulky přírodou s pejskem i bez něj
 - práce s dětmi, mezinárodní dobrovolničení (workcampy)
 - dokumentární filmy…

 

 
 Lenka Janoušková     Ročník 1986                                             
 
 Praxe
 - 2005/2006 dobrovolník v o.s. Asistence - práce s lidmi s tělesným a kombinovaným postižením
 - 2006/2007 25% úvazek v Jedličkově ústavu - vedoucí Klubu absolventů Jedličkova ústavu a škol
 - v roce 2007 dobrovolnická služba na oddělení dětské psychiatrie ve Fakultní Thomayerově nemocnici
 - od r. 2006 do r. 2011 vedoucí na táborech Žlutého květu
 - v roce 2008 dobrovolník v rámci dobrovolnického rozvojového projektu Krajní meze v severní Indii
 - od roku 2008 konzultantka na Lince bezpečí
 - studentka psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 
 Zájmy
 - pobývání v přírodě: procházky, čundry, výpravy do neznáma...
 - práce s dětmi
 - cestování, poznávání rozličných kultur
 - sporty všeho druhu
 - literatura
  
 
Jana Zímová        V r.č. má pět 5, součet všech čísel je 41.             

 Praxe
 - mnoho víkendových výprav v Železné a táborů Žlutého květu:
 - 4x podzimní tábor Železná
 - 1x jarní tábor Prachatice
 - 5x Říčky pro starší děti
 - dva roky vedoucí v oddíle Žlutého květu
 - vlastní děti

 Zájmy
 - děti
 - zvířata a příroda
 - vysokohorské túry
 - četba knih
 - kolo a lyže

 Profese
 - pracuje na odboru obchodních aktivit Magistrátu hl.m. Prahy
 
 Zuzana Jílková
    Ročník 1976, maminka      
                               

 Praxe
 - Mateřské centrum Máta, Praha 6 (2005-2007), vedení herny po malé děti a maminky,
   kroužek Kuřátka - cvičení, písničky, říkanky, výtvarka. 
 - akce během roku; karneval, Vítání jara, Den Země, čarodejnice, vítání prázdnin, lampioňák, Mikuláš,
   vánoční setkání, orientační závod, pohádková dopoledne atd...
 - 2x vedoucí na táboře Žlutého květu
 - víkendové výpravy Žlutého květu v Železné
 
 Zájmy
 - společné aktivity s dcerkou
 - sport - hory, vodáctví, turistika
 
 
Tereza Ševčíková     Ročník 1993                                                              
 
 Praxe

 - od 7 let jako dítě na táborech - nejvíce od SVČ Bolevec
 - 3x tábor Žlutého květu (MTMĎ)
 - víkendová výprava Žlutého květu
 - od 2011 dobrovolník pro neziskovou organizaci Totem Plzeň - práce ve Fakultní nemocnici Lochotín
   na dětském oddělení (organizace volného času)
 - zisk 3 grantů pro rozvoj dětí (od Malé granty - keramické soutěže a finanční pomoc,
   O2 nadace - "Cesta za kulturou" pro azylový dům Máta v Plzni)
 - 4 rokem studium na Gymnáziu Plzeň


 Zájmy
 - malba, kresba, keramika, tanec
 - četba, výlety na hrady a zámky
 - historie , psychologie
 - práce s dětmi
 - vaření a spaní :)
 - vrzání na flétnu a rozlaďování kytary
  Tereza Blažková     Ročník 1989                                                               

 Praxe
 - Metropolitní univerzita Praha
 - VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta
 - Jazyková škola Bohemia Institut
 - Gymnázium Karla Čapka, Dobříš
 - 2x tábor Žlutého květu (MTMĎ)
 - 2004 - 2009 praktikantka na táborech Jan Bartončík
 - 2006 a 2007 průvodce na zámku Dobříš
 - lektorka aerobiku, tance a angličtiny v MŠ – Agentura kroužky
 - školení pro lektory v MŠ (angličtina, tanec, aerobic)
 - kurz sociální a psychologický,
anglického jazyka pro pokročilé, kurzy lyžařské, vodácké, taneční, plavecké
 - kurzy pro instruktory tance, kreslení a keramiky
 - školní divadelní praxe
 - účast na jazykových a matematických olympiádách

 Zájmy
 - sport, četba, vaření, tanec, tábory
 
 Alena Továrková
    Ročník 1984                  
                             

 Praxe
 - bezpočet akcí týkajících se skautingu
 - 4x vedoucí na táborech Žlutého květu
 - vedoucí na jiných táborech (Chválkov 08)
 - vystudovaný obor Biologie - Geografie na VŠ
 - kurz první pomoci (Základní norma zdravotnických znalostí)

 Zájmy
 - příroda, zvířata
 - cestování
 - film
 - studuje učitelství na vysoké škole, obor biologie-geografie
 
 Vlaďka Srbková     Ročník 1987                    
 

 Praxe
 - 2x vedoucí na táborech Žlutého květu
 - tábor s autistickými dětmi
 - dosud dobrovolnice v programu domácího vzdělávání dětí a dospělých s autismem Son-rise (2)

 Zájmy
 - knihy, hudba, 
ruční práce
 - práce s dětmi
 - příroda
 - studuje sociální a charitativní školu v Olomouci - CARITAS
 
 
Blanka Hrobařová     Ročník 1989              

 Praxe
 - na táborech jako dítě :-)
 - 4x vedoucí na táboře; 2x Říčky v OH 2008 a tábor Sluníčko v Trhové Kamenicci jako cvičitelka aerobiku
 - od roku 2008 zdravotník zotavovacích akcí (kurz Českého červeného kříže)
 
 Zájmy
 - aerobik (od 12 let), cestování, příroda
 - práce s dětmi
 - studovala střední odbornou školu veterinární