Přihlášení, přijatá přihláška a platby
 Astronomicko - kosmonautický tábor 25.8. – 3.9.

  

Aktualizace k 27.6.
"x" znamená přijato. Řazeno abecedně.

  Za koho Přihláška Záloha Platba  Pozn.Lanový p.
  Čech M.
x
--
x


  Čiháková E.
x
--
x
 BUS / nabídka odvozu

  Halbych J.
x
--
x
 BUS
  Holečková K.
x
x
x


  Horská K.
x
x  Krajíčková T. x
x

 BUS
  Lejček A.

  Ostrovský V.
x
--
x
 BUS / shání odvoz do Rudné
  Prchalová Z.
x
--
x
 BUS / nabídka odvoz 2. místa
  Ptáčková G.
x
--
x


  Ptáček T. x
--
x


  Pohlreich J. x
--
x


  Rojčík T. x
--
x


  Řehoř Z.
x
--
x


  Severinová M.

  Svobodová K. x
  Vrbský J. x
--
x
 BUS
  Zahajský M. x
--
x


  Zahajský V. x
--
x


 

  Za koho Přihláška Záloha Platba  Pozn.Lanový p.