Přihlášení, přijatá přihláška a platby
Astronomicko-kosmonautický tábor 24.8. – 1.9. 2018

  

Aktualizace k 21.5.
"x" znamená přijato. Řazeno abecedně.

  Za koho Přihláška Záloha Platba  Pozn.
  Buřič J. x  Čech M.

--
x

  Čiháková E. x
--
x

  Halbych J.
x
--
x

  Holečková K.  x
x


  Horská K. x
--
x

  Jelínek A. x
x


  Krajíčková T. x
x


  Matouš V.  x
x


  Ostatnický J.
x
--
x

  Ostrovský V.  x
--
x
 
  Prchalová Z.  x
--
x

  Rojčík T.
x
--
x

  Řehoř Z.
x
--
x

  Svobodová K.
x
x


  Tyvodarová J. x  Vrbský J.
x
x


  Zahajský M.

--
x

  Zahajský V. 
--
x

  Za koho Přihláška Záloha Platba  Pozn.