Přihlášení, přijaté dokumenty a platby
 MTMĎ I. turnus, 23. – 30.7.
 
Aktualizace k 20.7.
"x" znamená přijato. Řazeno abecedně.

  Za koho Přihláška Doktor Záloha Platba
  Buřič J.
x
x
--
x
  Černá B. x
x
--
x
  Černý H. x
x
--
x
  Fukalová T. x
x
--
x
  Havelková E.
x

x

  Houska Ja.
x
x
x
x
  Houska Ji. x
x
x
x
  Hýsková A.
x
x
x
x
  Jílková B.
x
x
x
x
  Kašová B.
x

--
x
  Kaše M. x

--
x
  Klimpar R.
x
x
--
x
  Kubát Š.
x
x
x
x
  Kubátová E.
x
x
x
x
  Kurek P. x
x
--
x
  Kurek D. x
x
--
x
  Lishchcuk O.
x
x
--
x
  Margetinová E.
x

--
x
  Moucha F.
x
x
--
x
  Mouchová M. x
x
--
x
  Nevosadová V.
x
x
--
x
  Piling M.
x

--
x
  Pilingová Š. x

--
x
  Pintová A.
x
x
x

  Pintová M. x
x
x

  Podlesná A.
x
x
--
x
  Pokorná Z.
x
x
--
x
  Posledník A. x
x
--
x
  Pracný J. x

--
x
  Pracný L
x

--
x
  Prachař M.
x
x
--
x
  Prachařová A. x
x
--
x
  Procházková A.
x
x
--
x
  Schmidtová G.
x

--
x
  Tomyn K.
x
x
--
x
  Urbanec R.
x
x
x
x
  Vinš Da.
x
x
--
x
  Vinš Do. x
x
--
x
  Watzková A. x
x
--
x
  Watzek L. x
x
--
x
  Zlesák E. x
x
x
x
  Zlesák M. x
x
x
x
 Za koho   Přihláška Doktor Záloha Platba