Přihlášení, přijaté dokumenty a platby
 MTMĎ II. turnus, 30.7. – 6.8.
 
Aktualizace k 27.7.
Řazeno abecedně. "x" znamená přijato.
 
  Za koho Přihláška Doktor Záloha Platba
  Brychtová A. x
x
x
x
  Červenka O.
x
x
--
x
  Gašparíková S.
x
x
--
x
  Herc F. x
x
x
x
  Hniková A.
x
x
x
x
  Hniková D. x
x
x
x
  Hrabánek D.
x
x
x
x
  Hrabánková L. x
x
x
x
  Hyška J.
x
x
--
x
  Hyška L. x
x
--
x
  Chmelířová E. x

x

  Chmelířová A.
x

x

  Janišová E.
x
x
x
x
  Janišová Š.
x
x
x
x
  Jirků O.
x
x
--
x
  Jirků R. x
x
--
x
  Klementová A. x

x
x
  Klementová O. x

x
x
  Knopfelmach. A. x
x
--
x
  Knopfelmach. J. x
x
--
x
  Knopfelmach. K.
x
x
--
x
  Kodešová A.
x
x
x

  Kohl A.
x
x
--
x
  Konečný R.
x
x


  Kotrčová M.
x

--
x
  Kuška A.
x
x
x
x
  Kymlová V. x
x


  Lašáková A.
x
x
--
x
  Posledník A. x
x
--
x
  Růžičková V.
x

x

  Schreková K.
x

--
x
  Souček K.
x
x
x
x
  Staníková Z. x

x

  Střížová N.
x
x
--
x
  Sychová K.
x
x
--
x
  Šebestík M.
x
x
x

  Šnajdárek J.
x

--
x
  Štěpánková A. x
x
x
x
  Štěpánek F. x
x
x
x
  Voženílková V.
x

--
x
  Voženílek V. x

--
x
  Zachová A.
x
x
x
x
  Zlesáková L. x
x
--
x
  Za koho   Přihláška Doktor Záloha Platba