Přihlášení, přijaté dokumenty a platby
MTMĎ III. turnus, 5. – 12.8. 2018
 
Aktualizace k 19.4.
Řazeno abecedně. "x" znamená přijato.

  Za koho Přihláška Doktor Záloha Platba
  Blažková E. x  Brychtová A.  x

--
x
  Culková L.
x

x
x
  Dubcová N.
x  Dubcová S. x  Gočaltovská E.   x

--
x
  Gočaltovská J.   x

--
x
  Gočaltovský J.   x

--
x
  Hloušková A. x  Hloušek Š.  x  Hrabánek D. x  Hrabánková L. x  Jakoubková B. x

--
x
  Klementová A. x  Klementová O.  x  Kusová K.
x

--
x
  Luprichová S.
x  Ohnesorg E.  Ohnesorg M.  Osten J.  x

x

  Pintová M.  Pospíšilová M.
  Pospíšil V.
  Reichel J.
  Růžičková V. x  Součková A.  Starý J.
x

--
x
  Stará N. x

--
x
  Steiniglová V.
x

--
x
  Šafránková V.
  Šnajdárek J. x  Špačková N. x  Švecová J.
x  Tunková J.
x  Tunková V. x  Vitelaru M.
x  Vitelaru T. x  Voženílek V.
  Voženílková V.  Vrbská E.
x  Zimová L.
x  Zlesáková L.  x
x


  Za koho   Přihláška Doktor Záloha Platba