Několik důvodů, proč jet na tábor


  Titulní strana  /  Tábory 

Tábor a finance

Skutečnou finanční cenu táborů musíte reálně brát trochu jinak. Je třeba si uvědomit, že v době tábora dítě není doma a tedy je potřeba odečíst náklady, které s ním doma máte. Takže zaplatíte za tábor navíc méně, než je skutečná cena tábora. Jsou pak peníze vyložené za tábor, vzhledem k všestrannému vývojovému přínosu pro dítě velké?

Tábor jako část života

Tábor je nezapomenutelná prázdninová klasika, která k dětství patří a kdo nezažil správný tábor, své dětství ochuzuje. Tábor je svět sám pro sebe. Tábor je o romantice, o soužití s přírodou, o změně, o dobrodružství, o přátelství, o poznávání druhých, o pomoci, je o emocích, o radosti i smutku, o adrenalinu, o toleranci, o zábavě, o odpočinku i bolavých nohách a pár škrábancích, o disciplíně i práci, o něčem, co je jen jednou. Děti si na táboře mnohdy najdou kamarády na několik let nebo celý život a rády se i z tohoto důvodu na stejný tábor vrací.

Tábor - výchova pro život
  
Táborový program rozvíjí dítě po stránce fyzické, psychické a praktické. "Mnohé děti jsou poprvé bez rodičů, a když zjistí, že mohou věci řešit sami, pomáhá jim to i ve škole. Získávají odvahu mluvit o svých problémech, pocitech, učí se lépe prosazovat. Rodiče často zjistí, že jejich děti mají kapacity, o kterých ani netušili“, (podle Márii Takáčové z Centra výchovné a psychologické prevence).

Tábor jako prostředek k vědomostem
 
Zejména v rámci celotáborových her se děti dozvídají poznatky například z oblastí zeměpisu, přírodopisu, dějepisu apod. Učí se praktickým věcem v rámci některých her a výtvarných prací.

Tábor jako prostředek k samostatnosti

Odloučení od rodičů může být pro někoho zpočátku smutné, ale pro děti je tato skutečnost nezbytná. Děti se musí učit být samostatní a tábor je pro to jedinečná příležitost.

Tábor jako služba

Na celé prázdniny se těžko hledá pro děti vhodný program. Proto je často vidět, nejen ve velkých městech, nudící se děti a mládež v ulicích. Nikdo z dětí nebude 2 měsíce na dovolené, kamarádi jsou většinou pryč, rodiče v zaměstnání atd. Děti jsou tak často bez dozoru. U dětí v předpubertálním věku to může být problém, protože v  tomto věku vyhledávají společnost a záleží na složení vrstevníků, jak budou trávit volný čas.