Žlutý květ - tábory, výpravy, vedoucí

 Titulní strana
  Kontakty níže         Aktualizace 16.7. 
  Tábory 2019
 NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta 2017 – 2020
Dětské hlášky, výplody...
Tábory - seznamovací akce (výpravy) Proč poslat dítě na tábor Fotogalerie Žlutého květu Naši vaši vedoucí Letáček ke stažení:

Tábory 2019
Charakter táborů a táborová témata Uskutečněné tábory Nezávislé ověření referencí O Žlutém květu
                                               
 
Aktuální táborové zprávy
16.7.
Už máme za sebou
úspěšně první tábor a budou se zde průběžně aktualizovat stránky.
...........................................................................................................................................................................................................
5.6.
Jsou postupně na emaily rozesílány podrobné táborové informace (odjezd, co s sebou...) těm, od kterých máme vše v pořádku, tedy přihlášky a platby. Rozesílka je kompletní – na všechny tábory.
...........................................................................................................................................................................................................

14.5.    Možné příspěvky na tábory

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna dává na letní tábory 1 000 Kč pro děti 6 - 16 let.
Odborová zdravotní pojišťovna přispívá kolem 1 000 Kč.
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP-ZP) dává na letní tábory do 1 000 Kč do dokončení školní socházky.

Příspěvky na tábory hradí také některé odborové organizace svým členům, nebo firmy či organizace přispívají na tábory z fondů zaměstnavatele. Někdy je možné zažádat o příspěvek v rámci některých druhů sociálních dávek. O příspěvky se musí ale zajímat rodiče sami, my jen můžeme vystavit potvrzení, fakturu...

...........................................................................................................................................................................................................
17.4.
Pozor – pátek 3. května je termín pro dodání přihlášek a záloh (jinak propadá rezervace).
...........................................................................................................................................................................................................
19.3.
Tři tábory jsou plné. Začínají se plnit i víkendové akce (výpravy) pro děti.
............................................................................................................................................................................................................
8.2.
Už tradičně budou brzo plné dva tábory; Kačlehy a "velké" Albeřice (Alvarez). Ovšem je možné se hlásit jako náhradníci, přeci jen je ještě brzo a občas se stane, že někdo odpadne nebo tábor přesune. Před přihlášením si ověřte volná místa – nestačí tedy jen poslat přihlášku.
............................................................................................................................................................................................................
23.1.
Táborové informace jsou již kompletní a ceny pro nás s odřenýma ušima stejné jako loni (jen Kačlehy jsou o pár korun dražší).
Tábor v Kačlehách je už více jak z poloviny plný!

............................................................................................................................................................................................................
10.1. 2019
Kompletní táborové informace budou k dispozici v druhé polovině ledna. Zatím prozradím, že na Malých táborech pro malé děti se bude hrát celotáborová hra Rango. Skalní příznivci už se hlásí, např. do Kačleh je přihlášeno už 9 dětí!
............................................................................................................................................................................................................
24.12.
Již jsou k dispozici termíny našich nejtradičnějších táborů :-).
Hledáme někoho, kdo by chtěl dělat vedoucí na cyklistickém nebo turistickém táboře.

............................................................................................................................................................................................................
26.11.
Informace k silvestrovskému táboru jsou již poslány přihlášeným. Termíny letních táborů budou zveřejněny během prosince.
............................................................................................................................................................................................................
28.9.
Ztráty a nálezy z letních táborů jsou zde (schovávám do konce října).
............................................................................................................................................................................................................
12.9.
Se zpožděním se chystám zveřejnit sbírku ztrát a nálezů z letních táborů. Z některých téměř nic nezbylo, zato jiné tábory si to vynahradily.
Obecné informace / stručná charakteristika našich táborů (více zde)
Děláme malé tábory (20 – 40 dětí), které jsou charakteristické rodinnou atmosféru, kde se každý s každým (po)zná, možnostem se dětem věnovat individuálně – tedy žádné "velkovýkrmny."
 
Nové děti mají možnost se seznámit, otrkat a vyzkoušet si kolektiv dětí na víkendových akcích – výpravách (viz Seznamovací akce výše).


V ceně táborů je vždy doprava z Prahy, Hradce Králové a zpět (mimo astro-kosmo tábora), ubytování, strava 5x denně, pití stále k dispozici, materiál na výtvarné práce, zdravotník, vstupné na výletech, odměny, originální diplomy vždy na konkrétní tábor a další.
 
Je možné proplacení z fondů zaměstnavatele (např. v rámci příspěvku na rodinnou rekreaci) pokud to zaměstnavatel umožňuje.
Většina táborů je vhodná pro děti s těmito zdravotními
problémy
(řešíme s rodiči individuálně):

  • Enuréza (noční pomočování) a podobné problémy. Spolupracujeme se sdružením nocvsuchu.cz a lékaři. Naším cílem je těmto dětem umožnit zažít krásné prázdniny bez omezení, neboť na většině ostatních táborech tyto děti odmítají nebo se děti stydí někam jezdit – přitom zbytečně.
  • Bezlepkové či jiné diety.
  • Poruchy růstu (možnost aplikace růstového hormonu).
  • Různé alergie, ekzémy, léky je běžná součást táborů.
Příspěvky od pojišťoven, sociální péče atd. je možné uplatnit.
Proběhlé tábory: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 (t. pořádáme od r.1995) / Přehled všech táborů


Potvrzené přihlášení, došlé dokumenty a platby:  Hubenov (Piráti)   /   Velké Albeřice (Alvarez)
 
 
Malé tábory (Rango) 1. turnus2. turnus3. turnus   /   Astronomický tábor


Tábor Kačlehy 2019
Od pandemie už uplynulo mnoho, mnoho let. V osadě Deadpine se na dnešní poměry žije dobře. Začínají přípravy na tradiční Plebgrom a s ním spojené klání o to, která frakce jej tento rok povede.
 
30.6. 13.7. (14 dní)  *  Kam jezdíme o tábořišti

Pro děti od 10 let (po domluvě mladší)
 
  
   Jindřichohradecko (Česká Kanada), jižní Čechy
Stanový tábor 2019
 
Ten správný klasický stanový tábor (stany s podsadou) v nádherné přírodě lesů, rybníků a luk, plný legrace, dobrodružství, soutěží a her, sportu, táboráků při kytaře, odpočinku u  vody, pozorování vesmíru, stolních her, výtvarných prací...
 
Tábor již proběhl
Tábory, Kačlehy
 
Kačlehy 2018
 
Tábor Kačlehy - tee-pee

Foto 15, 13, 12, 11 
 
Tábor pro malé děti 2019 – Rango
Celotáborová hra Rango * nejstarší děti část tábora svůj
program * výtvarné práce * táboráky * sportovní hry ...

 
4 – 9 let + starší sourozenci

 
3 880 Kč / sleva 3 680 Kč pro sourozence,
účastníky našich táborů a děti s enurézou
 
  21.  28.7.  1. turnus  Přihláška Malý tábor 1. turnus Plno
Přijato...
28.7. 4.8.  2. turnus  Přihláška Malý tábor 2. turnus Plno Přijato...
  4. 11.8.  3. turnus  Přihláška Malý tábor 3. turnus Volno: 1 Přijato...
Speciální malé tábory rodinného charakteru i  pro ty nejmenší, kteří mnohdy jedou poprvé. Máme bohaté zkuše- nosti s veškerou péčí o ty, kteří potřebují pomoc s oblékáním, úklidem, ukládáním do postýlky včetně pohá- dky. Pro zájemce  možnost přespání v indiánském stanu teepee.

Krkonoše Albeřice, penzion

Možnost účasti na dvou turnusech za sebou s další slevou.
Podmínky účasti
na táboře

Malý tábor pro malé děti (MTMĎ), 2. turnus 2018
   Malý tábor pro malé děti (MTMĎ)

Malý tábor pro malé děti
 
Malý tábor pro malé děti
 
 
Tábor Krkonoše 2019 - Alvarez
Rodrigovi potomci na sklonku svého života prodali čtyři opisy šifrovaného Alvarezova deníku čtyřem skupinám dobrodruhů, kteří se chtěli podle něj dostat k aztéckým pokladům...

11. 23.8. (13 dní)   /   Od 8 let (po domluvě i mladší)
 
Krkonoše, Albeřice, penzion
Podruhé v krásné krkonošské přírodě. Osvědčený tábor, kde nechybí dobrodru- žství, sport, výtvarné práce, táboráky, legrace... Vedle na louce se pasou koně, krávy a kozy. Pro zájemce možnost přespání v indiá- nském stanu teepee.

5 090 Kč / sleva 4 890 Kč pro sourozence, účastníky našich táborů a děti
s enurézou

Volných míst: Plno

Přihláška "Velké Albeřice" 2019 – Alvarez

Přihlášení, přijato...
Albeřice 2018
   
Tábor Krkonoše Albeřice, louka
 
Tábor Krkonoše Albeřice, táborák

Tábor Krkonoše Albeřice, hra
 
Fotky 2018, 2013, 2012, 2011, 2010
 
Piráti z Hubenova, 2019

V přístavišti Hubenov zakotvili piráti. Musí získat mapu, aby se dostali k pokladu. Čekají je náročné úkoly. Komu se podaří poklad získat?
 
27.7. 10.8. (15 dní)   /   Pro děti 9 – 14 let
 
4 350 Kč / sleva 4 150 Kč pro sourozence
      a účastníky našich táborů

Ten správný klasický stanový tábor (stany s podsadou) na místě romantickém, v lese,   u rybníka, kde si děti  užijí spousty her, soutěží a legrace.

Tábor Hubenov
 
Kocelovice,
jižní Čechy
 
Fotky 13, 12, 11

 
Volných míst: 6

 
Astronomický tábor 2019
Astronomicko-kosmonautický tábor 2019 - Hvězdná brána
 
Od 11 let / od 5. tř. (mladší jen po dohodě)
 
Pro začátečníky i pokročilé

Astronomický tábor 2019 - Hvězdná brána  
23. 31.8. (9 dní)      Podmínky účasti
  
KrkonošeAlbeřice, penzion
 
3 960 Kč / sleva 3 760 Kč pro sourozence,
účastníky našich táborů
a děti s enurézou

Volných míst: Plno     Přihláška na Astronomicko-kosmonautický tábor 2019 - Hvězdná brána       Přihlášení, přijato...

 
"Tábor" pro zájemce (pro skupinu do 24 dětí!) o noční oblohu
i létání do kosmu. Poznávání vesmíru formou her, ukázek, dokumentů a vlastních pozorování  daleko- hledy. Nádherná příroda, každý si postaví létající rakety, pro zájemce je připravena papírová modelařina, mikroskopování,  timelapse večerníčky,  hry, fyzikální pokusy...

Vesmírný tábor
 
A-K tábor 2018
 
Hvězdářský tábor

Fotky 13, 12, 1110 
  Hledáme vedoucí na tábory
 
a
další zájemce o práci s dětmi
  (výpravy, oddíl).
 
  Sháníme vedoucí (či rodiče) na
  turistický nebo cyklo tábor 2020
.

   Nabízíme zapojení v dlouhodobě
  tvořené táborové partě, akce pro
  členy, proplácení akcí a školení.

 
O činnosti, táborech a podmínky
 
pro vedoucí zde
.
  T:  777 671 483 
        (po - čt  9:00 – 19:00 / pá do 17:00)
  E:  zluty-kvet@seznam.cz   
  E:  web email
  Na každou zprávu reaguji, ale ani spolehlivost
  internetu není stoprocentní – pokud by na Vaši
  zprávu nepřišla reakce déle než 7 dní,
  kontaktujte mne prosím telefonicky. Z. Prágr

Kryštof a Komolík (2003 +- 1 rok)    Autorská práva : Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte • © 2006 2019