Žlutý květ - tábory, výpravy, akce ...


 Zpět na tábory      Titulní strana
     ,    
 TÁBORY V ROCE 2009
 
Expedice 11 – takový byl silvestrovský tábor
 

Hned na začátku prozradím, že název Expedice 11 znamená jedenáctý silvestrovský tábor, i když dříve jsme je nenazývali expedicí. Sedmidenního tábora se účastnilo 19 dětí, 4 vedoucí a jedna Barča (pes).

28.12. po příjezdu až do večerky proběhl velký blok her, včetně utvoření tří družstev, která si dala názvy Prdlí koťata, Yettíci a Bílí tygři. Druhý den, v úterní dopoledne, proběhla tradiční hra, která děti velmi baví
– velký nákup zásob. Po zásobení expedice se stihlo zahrát ještě několik her (na rybáře, na horolezce, na dvojníky). Odpoledne děti hrály hry na hřišti a večer v klubovnách ubytovny, například Popletené pohádky, kdy si losují pohádkové postavičky, které pak hrají. Proběhla také stavba pěkných hradů z velkých dřevěných kostek a dalších dílů.

Středeční dopoledne děti strávily opět venku, při hrách Co do přírody nepatří nebo Liščí ocásky. Odpoledne jsme navštívili Muzeum české loutky a cirkusu, kde je k spatření mnoho krásných vyřezávaných loutek nejen z pohádek. V muzeu jsme si vyžádali místnost s menším loutkovým pódiem. Velké loutky se dali stranou, a děti na scéně sehrály své připravené scénky. Po představení družstev si ještě někteří vyzkoušeli improvizaci s loutkami. Večer se opět hrála spousta her, například se lovily zlaťáky, starší děti sestavovaly slova z písmenek.

Ve čtvrtek, v silvestrovský den, se dopoledne venku hrál Tapinův závod, při kterém se hráči snaží zapamatovat předměty nebo obrázky na trase. Odpoledne se hrálo Na pytláky a Blokáda, na překreslování obrázků, na Popelku a další hry. Od 19 hodin byl na náměstí v Prachaticích ohňostroj pro děti. Večer nám některé děti při svíčkách pověděly, co by si v následujícím roce přály. Pak nastala velká hostina, plata chlebíčků, misky sušenek, oříšků, sušeného ovoce a dalšího mlsání. Bylo toho tolik, že jsme některé dobroty nesnědli ani do odjezdu. Po hostině byl karneval v maskách, ale dětem se příliš tancovat nechtělo. Půlnoc jsme strávili venku na vršku, ze kterého bylo vidět na všechny ohňostroje, kam jen oko dohlédlo. Za nekonečných ohňostrojů jsme si připili dětský šampáněm na nový rok a vydali se do postýlek.

V pátek 1.1. se samozřejmě vstávalo později než obvykle, ale ještě před obědem se stihlo několik her na hřišti. Odpoledne měla proběhnout expediční “výprava“. Mladší část osazenstva právě vyrazila za starší částí expedičníků, když se spustil déšť, který všechny přinutil k návratu. A tak se v klubovně hrála například Myšičkárna. Večer si družstva zahrála trojboj, hru Pan Novák
a Upíři. V závěru proběhla “stezka odvahy“. Úkolem bylo jen ujít kousek cesty
v parku bez doprovodu.

V sobotu nás den uvítal v bílém hávu. V klubo- vně se dopoledne hrálo například živé Člověče nezlob se nebo Červení a bílí. I když příliš sněhu nenapadlo, byly se děti klouzat na lopatách a ohromně si to užily. Odpoledne si pro změnu užily bazén. Závěrečný večer se předávaly diplomy a hledal poklad. I když byl poklad ukryt na známém místě – v liščí noře – do které děti i několikrát koukaly, museli jsme jim stejně nakonec napovědět, aby poklad našly.

Silvestrovský tábor si všichni užili. Tábory v Prachaticích jsou jiné než letní. Ráno neděláme budíčky a rozcvičky. Však děti také vstávaly kolem deváté hodiny, čemuž se není co divit. Program byl opravdu nabitý a příliš volna neměly. Za to patří velký dík vedoucím, kteří si pro děti připravili spousty her, dík patří také za mazání téměř stovky palačinek :-).

YETTÍCI PRDLÍ KOŤATA BÍLÍ TYGŘI
Bára L.
Zuzka L.
Jirka M.
Aneta Š.
Natálka S.
Kuba V.
Karolína P.
Honza K.
Kuba N.
Nikol S.
Ester M.
Bára V.
Adéla N.
Oliver L.
Míša R.
Tereza G.
Rosťa L.
Lukáš S.
Denisa D.
47 bodů 45 bodů 36 bodů
1. místo 2. místo 3. místo
 


Cesta do nitra země
– podzimní tábor


Tradiční tábor, tradiční místo, tradičně plno, netradiční celotáborová hra. Téma tábora totiž diktoval výlet. V předchozích letech jsme byli v Berouně na medvědech a bazénu, 2x v Plzni a letos jsme chtěli využít něco v okolí, volba padla na nedalekou Chrustenickou šachtu. A podzemní téma bylo na světě.

Pětidenní tábor začal ve středu několika hrami. Scénkou vedoucích bylo uvedeno téma tábora a přečtena legenda. Vypráví se v ní příběh o starci, který nalezl starou listinu, na které byla napsána hádanka. Ta hádanka ale nebyla až tak těžká. Stařec měl uhodnout místo, kde se nalézá jeden starý důl. Když ten důl najde a vejde dovnitř, musí v onom dole najít dvě věci. Vzácný svítící kámen a cestu do nitra země. Když se starcovi podaří tyto věci najít, jednou se mu zjeví světlo života. Ovšem stařec už měl mnoho let, než stačil dojít do dolu a najít svítící kámen a místo, kam se vchází do nitra země, zemřel. Ale než zemřel, stačil svůj příběh povědět dalším lidem. I my na táboře jsme se příběh dozvěděli a do dolu se chystali.

Před večerkou se děti podívaly na film Arthur a Minimojové. Film byl alespoň trošičku tématický podzemím, jiný nebyl k mání. Pouštět malým dětem moderní akční filmy, byť tématické, nechceme.

Ve čtvrtečním ránu děti čekala hra, při které musely po budově hledat permoníky na kartičce do dvojice, čímž se utvořilo pět družstev. Každá skupina si pak vymyslela názvy a pět družstev bylo na světě: Minimojové, Horníci, Červení permoníci, Drahokamy a Zlatokopové. Následovalo několik aktivit v klubovně, malování, výzdoba a lepení permoníčků na cedulky. Před obědem proběhlo několik soutěží, například štafety a luštění šifry. Odpoledne se hrály hry v lese.

Večer proběhla divoká hra po budově, obcho- dování s archeologickými nálezy. Další hry byly klidnějšího rázu. Užili jsme si i jeden technický problém, kdy se jedné holce na pokoji zasekla klika a byla asi hodinu uvězněna. Zatímco jsme řešili a zkoušeli různé způsoby jak se dostat dovnitř, dítko si mezitím v klidu kreslilo. Nakonec se uplatnila metoda zahradnické motyky coby páčidla. Ke čtvrtku mám z tábora poznamenanou poslední poznámku: “vedoucí jsou kaput“.

Páteční dopoledne bylo částečně výtvarné, družstva zdobily své brány do nitra země podle fantazie. Každé družstvo dostalo z kartonu model brány, který bylo třeba dodělat. Všem se tento úkol povedl skutečně na výbornou. Na zahradě se týmy připravovaly na cestu do dolu. Jednalo se o soutěž, kdy každý musel projít dráhu, při které například hledal permoníky, šel poslepu nebo si musel zapama- tovat obrazce. Před obědem si každý ještě ozdobil kolíček. Z kolíčku tak vznikali například panáčci.

Odpoledne se byl tábor podívat na zemědělské hospodářství a na koně, což se dětem samozřejmě líbilo. Večer se hrály scénky na téma cesta do středu země. Poslední letošní táborák v Železné byla hromadná opékací rychlovka. Buřty se opékali na roštu. Během táboráku se zájemci mohli podívat v daleko- hledu na Měsíc. Některým se pohled na “ty koláče“ moc líbil, tak se na krátery podívali znovu. Před večerkou si ještě vedoucí rozdělili děti podle zájmů a věku na skupinky, v kterých hrály hry.

Sobota byl den, v který jsme se podle legendy vydali do dolu hledat tajemný svítící kámen a cestu do nitra země. Cesta do dolu pro velkou zimu proběhla autobusem. Před vstupem do podzemí každé dítko dostalo přilbu a mohlo se vyrazit. Průvodce během prohlídky dolu šikovně dětem osvětlil, jak se dolovalo, že důlní vozíky
– hunty ze začátku dolování tahali koně a další zajímavé věci.
Děti se rovněž svezly důlní mašinkou. Během prohlídky se dětem, které byly rozdělené na dvě skupiny, skutečně podařilo v jedné temné chodbě spatřit svítící kámen. Všechny děti došly na konec dolu, kde byla mříž. Mříž oddělovala cestu do nitra země, protože v hlubinách je nejen spalující láva, ale i temné bytosti. Spatřili jsme ještě jeden svažující se vchod do nitra země, ale ten byl zatopený. Měl jsem tu možnost svítící kámen z chodby vyzvednout a dětem ukázat z blízka. Na zpáteční cestě jsme hráli dvě cestovní hry. Ovšem největší úspěch mělo běhání a dovádění na srolovaných balících slámy.

Večer se jednomu vedoucímu zjevil permoník z dolu, aby dětem předal tyčinky se světlem života pocházejícího z tajemného svítícího kamene. Minimojové, Horníci, Červení permoníci, Drahokamy a Zlatokopové si v závěru dne došli to tmy zahrady, každý pro své světélko a dokonce pro poklad. Poslední noc všichni spokojeně spali, svírající svá světélka v rukách či uložená vedle polštáře.

V den odjezdu, v neděli jsme stihli ještě jednu bodovanou hru do družstev.
K našemu překvapení se nám ukázat i permoníček, docela malinký malinkatý, svírající v rukách tajemné světlo a skrývající se v přihrádce stolu. Byl to permoníček, který dětem věnoval tyčinky se světlem z kamene. 


Podzimní tábor se povedl i přes to, že jeden vedoucí odpadl, během tábora pro zdravotní potíže odjelo několik dětí a sychravé podzimní počasí o sobě dalo skutečně vědět. Jen vítr na draky nefoukal. Zdař Bůh.
Fotogalerie

ZLATO-
KOPOVÉ
MINIMOJOVÉ ČERVENÍ PERMONÍCI HORNÍCI DRAHOKAMY
Johanna
Julie R.
Bára Vr.
David B.
Kuba V.
Ivo R.
Tomáš V.
Míša R.
Bára Vách.
Nikol S.
Lukáš S.
Gábina S.
(Víškovi)
Bára Vaš.
Gábina P.
Luboš P.
Klaudie O.
Matyáš H.
Rosťa L.
Kája Č.
Tomáš K.
Bára T.
Verča T.
Klára D.
David V.
Kuba V.
Tomáš B.
Adam R.
Emma V.
Aneta Š.
Dan B.
Denisa D.
Verča S.
1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místoAstronomicko – kosmonautický tábor          (21. - 30.8.)

V závěru prázdnin se uskutečnil desetidenní "tábor“ pro starší děti, zaměřený na astronomii a kosmonautiku. Základna v Říčkách v Orlických horách poskytla ubytování a zázemí pro čtyři vedoucí a 24 dětí. Víc dětí jsme ani nechtěli, mnohem lépe se pracuje s malou skupinkou a pro pozorování s dalekohledy to platí dvojnásob.

Nejednalo se o tradiční tábor (proto ty uvozovky). K potěše většiny účastníků jsme z programu vyloučili takové klasické věci, jakými jsou rozcvičky nebo bodování úklidu.

Program tábora se dělil na dvě části. Jednou byly obvyklé táborové hry a druhou vzdělávací bloky. Vzdělávací část byla zaměřena na astronomii a kosmonautiku. Tato část programu se neodehrávala formou pasivního poslechu přednášek. Šlo nám o to, aby děti poznatky vstřebaly formou her, názorných ukázek, soutěží a jiných aktivit. Několika krátkým prezentacím, většinou doplněným o promítání, jsme se přesto nevyhnuli.

Z astronomie se děti dozvěděly něco o její historii, co jsou hvězdy, jaká je naše sluneční soustava, jak a co pozorují amatéři a jaká je současná profesionální astronomie. Nezapomněli jsme ani na světelné znečištění. Před prvním pozorováním jsme věnovali jeden blok orientaci na obloze, což byl pro mnohé tvrdší oříšek. Ani poznávání souhvězdí nebylo pro některé děti jednoduché, když někteří dlouho nemohli například pochopit, "kde že je ta Labuť.“ Přesto se dá říci, že téměř všechny děti na konci tábora zvládly pojmenovat většinu viditelných souhvězdí.

Děti se seznámily také s jednotlivými typy dalekohledů, montáží a zásadami pozorování. Zároveň jsme účastníkům vysvětlili, proč a jak si mají vést pozoro- vací deník. Promítaly se snímky mlhovin, hvězdokup, galaxií, komet a meteorů, doplněné o výklad. Nejzajímavější byla dvě 3D promítání, první složené ze snímků nebeských objektů a kosmických těles, při druhém jsme se pohybovali po povrchu Marsu.

Počasí nám vcelku přálo, povedla se tři větší pozorování. Kromě sledování mlhovin, galaxií a hvězdokup dalekohledy se děti snažily kreslit Jupiter s měsíci, Měsíc, odhadovat hvězdnou velikost (jasnost) a soutěžilo se v pozorování meteorů a družic.

V kosmonautické části jsme prošli základní historií dobývání vesmíru. Začali jsme u rakety V2, seznámili se s nejslavnějšími jmény, technikou a milníky a skončili zmínkou o budoucnosti kosmonautiky. U dětí měl velký úspěch čtyř- dílný hraný dokument Dobývání vesmíru. O poledním klidu si mnoho zájemců slepovalo papírové modely kosmických sond, družic a pilotovaných lodí, které vycházely v minulosti v časopise ABC.

Velkou podívanou nám připravili modeláři raketo- modelářského klubu Letostroj Letovice. Na rozlehlé louce povídali o raketových modelech a soutěžních kategoriích. Dotazů od obecenstva bylo mnoho, kromě našeho tábora se totiž na ně přišlo podívat i několik místních občanů. Mohli jsme se také pokochat krásným soutěžním modelem, věrnou kopií evropské rakety Ariane 1. Ten ovšem nelétal. Nakonec modeláři vypustili velký počet raket různých kategorií a velikostí, z nichž ta největší měla asi dva metry. Některé vystřelené modely si děti mohly ponechat.

Den po modelářích přijel na návštěvu Milan Halousek z České kosmické kance- láře a vyprávěl dětem o životě v kosmu a také o projektech, které se pořádají pro jejich vrstevníky.

Tečkou za letošním A-K táborem byla jakási preze- ntace toho nejzajímavějšího, co jsme na táboře zažili, včetně promítání fotografií. Byla pořádaná pro rodiče, kteří si přijeli pro své ratolesti, a končila společným obědem.

Důležitým aspektem astronomicko – kosmonau- tického tábora bylo děti nejen nadchnout pro vesmír nebo kosmonautiku, ale podchytit vážné zájemce o tyto obory, být s nimi v kontaktu a vést a směrovat je v jejich zájmu. A několik takových se našlo.

Na táboře jsme měli k dispozici šest triedrů a šest dalekohledů, z toho dva refraktory a čtyři reflektory na všech běžných montážích. PC, dataprojektor
a rozměrné promítací plátno bylo samozřejmostí.


Na závěr je třeba poděkovat našim sponzorům, Janu Zahajskému, majiteli firmy Supra Praha za věnování roztomilého, funkčního, začátečni- ckého a upomínkového reflektoru Celestron, vydaného k Mezinárodnímu roku astronomie. Velký dík patří Janě Kotrčové a šéfovi kladenské firmy BMTech za věnování data- projektoru, bez kterého bychom se na táboře neobešli. Děkujeme také Pavlu Suchanovi z Astronomického ústavu Akademie věd za podporu a materiály a hvězdárně barona Artura Krause v Pardubicích za zapůjčení triedrů. Velký dík patří především našim vedoucím, bez kterých by se tento povedený "tábor" neuskutečnil.
Fotogalerie

Tábor byl pořádán ve spolupráci s Českou astronomickou společností (ČAS).
 
Sponzoři Astronomicko  kosmonautického tábora
 
Supra PrahaSUPRA Praha s r. o. - společnost zabývající se astronomickými dalekohledyobchod s obrannými, sportovními a loveckými zbraněmi a doplňky.
..............................................................................................................
BMTech Firma BMTech Cz Manufacturing. Jedná
se o závod v Kladně se zázemím v Belgii.
Tábor Poklad Černé perly   (8. - 20.8.)

Na dalším třináctidenním táboře v Orlických horách probíhala honba za pokladem lodi Černá perla, jejíž kapitán Černá Pracka ukryl poklad na jednom z mnoha Karibských ostrovů. Každé družstvo mělo svůj lodní denník, do kterého námořníci zaznamenávali nedůležitější denní okamžiky plavby. Hlavním účelem lodního deníku ale byla tabulka, do které družstva dostávala písmenka za hry s popisem cesty k pokladu.

Utvořila se čtyři družstva s názvy Scary Orange, Pocker Pirates, Mořští vlci a Karibské stíny.    Každé družstvo si před plavbou udělalo vlajku a batikované šátky ve své barvě. Z etap celotá- borové hry stojí za zmínku například stavba lodí, boj o vlajku, námořnická olympiáda, nebo hra Přístavy, při které námořníci obchodovali a piráti je při jejich obchodních plavbách chytali.

Proběhlo i několik večerních táboráků při kytaře a jeden nadmíru povedený karneval. Na některé ranní veselé a taneční rozcvičky děti jen tak nezapomenou. Na bazén a trampolínu se stávala fronta, čemuž se nelze divit. Celodenní výlet měl cíl na renesančním zámku Doudleby nad Orlicí. Průvodkyně na zámku dokázala zaujmout a přizpůsobit se návštěvníkům, když při výkladu povídá, že „je to hustý.“ 

Tábora se zúčastnilo 43 námořníků a 8 lodních vůdců za krásného počasí po celou dobu plavby.

Družstva

Karibské stíny (Jitka) – Arina, Verča H., Ivo, Jirka M., Honza K., Vojta, Anežka, Denisa, Kuba T. Dan.

Mořští vlci (David) – Ondra M., Honza Kš., Markéta, Ester, Lukáš, Petr Č., Petr K., Sára, Anička, Zuzka, Kuba V., Filip.

Scary Orange (Vendula) – Klára, Pavlína, Roman, Ondra H., Bára V., Lada, Johanna, Honza Ku., Martin H., Jirka J.

Pocker Pirates (Mirek) – Ondra B., Pavel, Filip, Kristýna, Míša, Tereza, Katka, Marek, Tomáš N., Martin M.

Fotogalerie
 


Začarovaný ostrov pokladu – MTMĎ 2. turnus  (1. - 8.8.)

Druhý turnus týdenního tábora pro malé děti byl programově v podstatě identický s předchozím prvním turnusem. Opět bylo každý den třeba projít rozličná území a získat dílky mapy, podle které se družstva předposlední den dostala
k pokladu.

Děti si tak prošly území lesa, hor, her, smíchu, území moře i území fantazie. Malé úpravy
a změny v programu byly, ty jsou dány počasím i jinou partou vedoucích, kteří do programu vnáší své nápady. Podrobněji o jednotlivých územích je psáno v článku o prvním turnusu.

Z výtvarných prací proběhlo malování na trička. Každý si také namaloval keramické zvířátko či postavičku s magnetem a oproti prvnímu turnusu se navíc vyráběli skřítci – postavičky z papírových ruliček z wc papíru a kusů látek. Děti si rovněž malovaly do Ostrovních deníčků, do kterých dostávaly
i dukátky.


Jednu noc tábor zastihla velká bouře s deštěm, ta ale kupodivu vzbudila jen jedno děcko. Tento turnus proběhl bez jakýchkoliv výraznějších zdravotních potíží. Tábor se povedl, jen škoda, že už nebylo pro chladnější počasí tolik příležitostí ke koupání, což je pro děti jedna z nejoblíbenějších činností.

Zajímavé hlášky z tábora: "Všechno lítá co peří má! Vrána lítá." L. Vrána: "Já jsem taky Vrána a nelítám."
"Vosovčela je včela, která sbírá med a píchá, kdy chce."
"Co to pěkného stavíš?" "Hrob!"


 
Velký dík za tábor patří vedoucím Lucii, Petře Š., Aleně, Monice, Radce, Lukášovi a Petře V.

Družstva                                                                              
  Fotogalerie

Netopýři upíří (Radka) – Verča V., Adéla V., Adam R., Lukáš Schm., Natálka, Alice V., Petr Ž., Adélka P.

Sněžní tygři (Alena) – Tamara, Fabián, Adéla M., Tereza M., Kryštof J., David G., Tereza V., Matěj H., Kamila.

Zaklínači (Petra) – Petra V., Martin R., Julie, Vojta S., Kryštof K., Tereza L., Anička P., Viktorka, Veronika S.

Krakatíci (Lukáš) – Eliška M., Zuzka Š., Martin M., Štěpán V., Veronika P., Bára V., Joanna, Dan.

Mouchy (Monika) – Sandra, Lukáš V., Martin P., Klára, Lukáš Suš., Veronika T., Denisa D., Nikol S.


Pár táborových čísel (oba turnusy):
Celkem 84 dětí, z toho 19 sourozeneckých dvojic (z toho tři dvojčata a tři děti z pěstounské péče). Věkové rozpětí bylo od 4 do 9 let. 25 dětí bylo čtyř
a pětiletých. O děti se každý turnus staralo 8 vedoucích a praktikantů. Nejvíce dětí bylo z Prahy, pak ze středních Čech a pár dětí z různých koutů republiky, od západu, po sever až po Moravu.


V pondělí na děti čekalo území hor. Sbíraly se borůvky, které pak skončily ve výborné buchtě. Děti si prošly „trasu s diamanty“, hrály veverčí ocásky nebo co do lesa nepatří.

V úterý bylo třeba projít území her. Hledalo se pexeso, stavěly domečky, což je tradičně velmi úspěšná aktivita nejen malých dětí. Odpoledne proběhla olympiáda a večer si děti vybarvovaly magnetky. Stala se i jedna nepří- jemná událost, kdy jsme vezli jedno děvčátko k doktorce, když si stěžovala na bolesti a po různých vyšetřeních byla nakonec večer operována se zánětem slepého střeva.

Středa byla ve znamení území smíchu. Děti se vydaly za opičím králem a prošly si labyrint. Velkou atrakcí byl samozřejmě bazén a nová trampolína. Večer se opékaly buřtíky při táboráku. Po táboráku, za šera, se děti snažily chytit světlušky – vedoucí s baterkami. V tento den jsme žel opět navštívili nemocnici. Jenda holčička na schůdkách upadla a zlomila si ruku. Byla to naše první zlomenina po patnácti letech táborů. 

Ve čtvrtek, po pozdějším budíčku, cestovatel Pepa uvedl tábor do území moře. Družinky na- vštívily piráty, ostrov pokladů, chytaly rybičky. Odpoledne se malovalo na trička, a protože bylo krásně, bylo třeba využít bazén a trampolínu. Večer patřil hrám na louce.

Území fantazie bylo posledním územím před koncem tábora. Protože už byla mapa kompletní, odpoledne proběhla velká cesta k pokladům. Každé družstvo mělo poklad na jiném místě. Aby se do odjezdu vše stihlo, navečer proběhlo balení a příprava na karneval. Při večerním karnevalu se představily masky. Přišel dokonce i cestovatel Pepa, který se konečně po dvou letech setkal se svým bratrem Zbyškem. Před spaním jsme měli téměř opravdové kino, promítaly se krátké animované filmy.

Všichni si malovali každý den do Ostrovních deníčků nejkrásnější zážitek dne a každý do něj za malůvku dostal dukátek.

Zaznamenali jsme i pěkné hlášky. „Já netoužím po vítězství, já toužím po legraci.“ Nebo: „Kolik to stojí?“ „Třináct korun." Tak to já nemám, já mám jenom deset a dvacet."

Díky vedoucím Gábině, Lence, Zuzce, Martě, Blance, Lukášovi a Dobře proběhl tábor na výbornou.

Družstva
 
Červíci (Zuzka) – Adéla N., Tomáš J., Vendula Š., Tereza M., Pavlína, Rosťa, Jonáš K., Iveta, Anička B.

Polární lišky (Marta) – Bára V., Samantha, Maruška, David, Miška, Ondra V., Lukáš, Michal a Katka.

Rychlí šneci (Lenka) – Nikola, Tereza H., Kristýna S., Ondra S., Honza H., Honza B., Robert a Adam.

Ostrovani z večerníčku (Gábina) – Eliška, Hynek, Komár, Anička S.,
Katka Ř., Kristýna S., Martin a Ondra K.

Piráti (Blanka) – Kuba a Aneta, Sandra, Martina, Šimon, Zuzka, Jitka, Bára P.

Fotogalerie

Táborová romantika začala už na nádraží. Nasoukali jsme se do vagónu, o němž průvodčí prohlásila, že se bude odpojovat. Když jsme se tedy přesunuli do jiného, bylo nám oznámeno, že se nic odpojovat nebude. Inu, dráhy v tom na rozdíl od počasí mají jasno. Cesta probíhala normálně, později jsme měli téměř prázdné vagóny jen pro sebe.

Po příjezdu na tábořiště se každý ubytoval, poté následovala hra. Po večeři všichni vedoucí dětem zahráli úvodní scénku o tom, jak byl meč Excalibur z kamene vytažen, jak se Artuš právoplatným králem stal, i že synem Uthera Pendragona je.

Za přítmí večerního vzplál slavnostní oheň a dětem byly rozdány táborové zpěvníky. Zpívání u táboráků na tomto táboře funguje na výbornou, většina dětí opravdu sborově zpívá. Zpěvy rytířské byli přerušované jen čtením Ustanovení kamelotských (táborový řád) a dalších nezbytností nutných pro hladký průběh tábora.

Další dny probíhaly téměř podle plánu. Jediné, co program trochu narušovalo, byl déšť. Naštěstí nikdy netrval dlouho, žádné celodenní deště. Mezi dešti se poměrně často objevovalo sluníčko, které tábořiště vysoušelo. Jenže co slunce vysušilo, to déšť vrátil do původní mokré podoby. Znovu a znovu se opakoval tento koloběh a stejně jako každý rok se nás některé děti snažily přesvědčit, že ty tenisky nepromoknou a jsou vlastně stále suché.  

Ačkoliv tedy občas zaprší, dosud bylo většinou teplo i slunečno a každý den se děti chodily o aktivním poledním klidu koupat. Klasický polední klid totiž máme rozdělen na dvě části. Po obědě je běžný odpočinkový polední klid a později osobní program, kdy mají děti pod vedením vedoucích možnost si vybrat z několika aktivit, což jsou obvykle stolní hry, sporty a hry na hřišti nebo koupání.

Doposud se hrála spousta výborných akčních her v lese i na louce, některé osvědčené, některé nové. Za sebou máme i úspěšnou noční hru (jedná se o hry za tmy hned po večerce bez buzení dětí, stezky odvahy se strašením neprovádíme). V rámci táborové hry se děti učí středověkým dovednostem a mohou tak postupovat v hodnostech Tábor Kačlehy 2009páže → panoš → rytíř. Každé páže si vyzkoušelo lukostřelbu, hudební dílnu, bylinkářství, středověký rukopis, psaní veršů a básní své milé či milému a poznalo mapy i příšery středověké.

Během tábora se uskutečnily dva výlety. Jeden jednodenní, při kterém se děti rozdělily podle zájmu. Někteří šli do Nové Bystřice, ti přírodnější strávili den
v přírodě, měšťáci šli do Jindřichova Hradce a jedna skupina na Vítkův hrádek.


Dvoudenní akce se po letech absolvovala na hrad Landštejn, kde se přespávalo. Na hradě Landštejně se hrála hra, při které se hledal meč Excalibur. Samotné hře předcházela scénka v podání Zuzky, Adama W., Matěje a Jirky. Děti si hru zahrály i na cestě z hradu.

Druhý týden byl co do počasí příznivější. Pro velká vedra bylo často nutné provádět koupání v rybníce téměř po každé hře. Ovšem deštíky nás svlažovaly stále. Letošní noční hlídky byly povedenější než loňské, i dobrovolný zájem o noční “služby“ byl větší. Děti měly za úkol hlídat vlajky dvě. Jen jednou jedna vlajka nebyla uhlídána, druhou se podařilo uhájit. Během tábora proběhla spousta aktivit, mezi nezapomenutelné a již tradič patří Krámky, kdy si děti vytvoří ve svých stanech služby, např. kosmetický salón, staročeské masáže, středověká herna, šťastných 21, synagoga u Siťťáka a Ibrahima, sázky hry a blbiny, stroj na náhodné věci a spoustu dalších.

V aktivním osobním volnu se stala hitem přehazovaná (loni to byla vybíjená). Zajímavá pro děti byla zkušenost, při které si po družinách musely uvařit v kotlíku večeři. Musím říct, že se večeře všem povedla. Za zmínku stojí hra Cesta za Merlinem, kdy část dětí v družině měla zavázané oči či nohy a musela projít trasu s úkoly. Na závěr trasy bylo potřeba vysvobodit Merlina spoutaného řetězem. Zde se zúročila dovednost lukostřelba, protože bylo třeba sestřelit čtyři klíče k řetězu a tím Merlina vysvobodit. Zajímavá byla rovněž závěrečná hra, při které družiny nakonec získaly obsah svatého grálu.
 
Jako každý rok, tak i letos jsme sváděli boj s pořádkem a hygienou. Letos to bylo o něco náročnější. I přes generální úklidy ve stanech se u některých jedinců našli pečlivě ukryté použité ponožky a další části oděvů ve všech možných koutech, zdánlivě bezpečných před zraky vedoucích. I některé jedince přesvědčit k výměně jejich zřejmě oblíbeného kusu oblečení bylo často nadlidský úkol. Snad se s tím všechny pračky vyrovnaly a čističky odpadních vod nezaznamenaly nepřípustnou normu neznámých toxických látek.
 
Táborové klání nakonec dopadlo takto: na prvním místě se umístila družina Draků, na druhém Fénixové, na třetím Jednorožci a na čtvrtém Griffini.

Na závěr je třeba poděkovat všem vedoucím a dalším “provozním lidem“ a především kuchařovi Pepovi, kteří prostě vaří výborně a přesně na čas! Snad už se každý vyspal a probral z táborového kómatu. Já po příjezdu domů padl a spal v kuse nějakých 15 hodin! Ale stálo to za to. I když nebylo vše perfektní, chyby byly, už zlehka mluvíme o příštím roce a o tom, jak některé věci zlepšit. Tak ať žijí Kačlehy 2010!


 Tábor v číslech (některá čísla jsou zaokrouhlena)

   43 dětí
   12 vedoucích a praktikantů + 1 Pepa
1500 km autem a vlakem
     2 tuny bahna
1 234 567 890 komárů, ovádů a dalších štípacích strojů (ale bývaly horší roky)
10 000 litrů pitné vody
135 chlebů
780 rohlíků
115 kg zeleniny
100 kg ovoce
  47 kg salámu, párků a buřtů
  37 Perel
110 kg brambor
830 sušenek
280 jogurtů a pudinků
   8 melounů
180 rolí toaletního papíru
  17 pytlů s odpadem
      (tříděným i směsným)
   7 lehce zraněných
 
Diskuze dětí.
Fotogalerie

Úterní den byl pestrý. Úměra utahané děti = alespoň běžný budíček o půl osmé, se nevyplnila. Dnes se vstávalo před sedmou. Celé dopoledne jsme měli pro- gram zaměstnankyň střediska ekologické výchovy Dřípatka "Jak roste chléb." Děti se povídáním s aktivitami a hrami dozvěděly o způsobech zpracování obilí dnes a v minulosti a o tom, jak se peče chléb a z jakých surovin. Zahrály si několik tématických her a nakonec si každý upekl své dva bochánky různých tvarů zdobené všelijakými semínky. Odpoledne si děti ve školním areálu zahrály velkou "příšerkovskou úkolovanou," při které hledaly lístečky různých barev a s různými úkoly. Jakási místní třída starších dětí docela koukala, protože zrovna prováděla úklid areálu, zatímco naše děti jim z hromady uklizených větví odebíraly věci ke splnění svých úkolů.

Ve středu jsme vyrazili za doprovodu všeho možného, co se jen může v zimě z nebe snést, do Muzea české loutky a cirkusu na prachatickém náměstí. Expozice loutek je krásně vyvedená a děti zaujala, rovněž expozice cirkusu byla zajímavá. Ještě jsme ve stejném muzeu navštívili malou výstavu o Madagaskaru. Největší úspěch měl živý šváb a sbírka brouků. Zlatým hřebem návštěvy muzea byla naše divadlo. Zaměstnanci nás pustili do místnosti, kde si děti zahrály představení na divadelní scéně. Večer se vyráběly skupinové kroniky. Původně jsme plánovali stezku „odvahy" pro mrňata venku, nakonec jsme ji uskutečnili v budově. Celá stezka odvahy spočívala v tom, že každý sám při zhasnutých světlech prošel chodbou a společenskou místností s rozsvíceným lampiónem a na konci bylo třeba obkreslit jednoduchý obrazec.

Ve čtvrtek se všichni těšili na plavecký bazén. Tedy všichni ne. Je to nejoblíbe- nější program dětí, nejméně oblíbený pro některé vedoucí. Nu což, alespoň jsem si v bazénku pro malé děti smočil nohy a pár lehčích dětí povozil po vodě. Poslední večer byl slavnostní, patřil tradičně karnevalu v maskách a vyzdobené společenské místnosti a večeři o třech chodech.

V pátek dopoledne jsme chtě nechtě museli balit a uklízet. Ale nastala i příje- mnější část - vyhlášení výsledků, rozdávání diplomů a odměn a děti si ještě zahrály pár her.

Tábor byl celkově povedený, 19 dětí rozdělených do družstev Kuliočkové, Šmudlinky a Příšerky si zahrálo spoustu her, poznaly nové věci a také proběhlo několik výtvarných programů. Jen škoda dvou odpadlíků, kteří museli pro nemoc odjet domů.

Denní zprávy z tábora. Fotogalerie.

  
Silvestrovský tábor - Expedice 11, 2009-10
Silvestrovský tábor - Expedice 11, 2009-10
Silvestrovský tábor - Expedice 11, 2009-10
Silvestrovský tábor - Expedice 11, 2009-10
 
Podzimní tábor 2009 - Cesta do nitra země
Podzimní tábor 2009 - Cesta do nitra země
Podzimní tábor 2009 - Cesta do nitra země
   
Astronomicko - kosmonautický tábor 2009
Astronomicko - kosmonautický tábor 2009
Astronomicko - kosmonautický tábor 2009
Astronomicko - kosmonautický tábor 2009
   
Poklad Černé perly - Říčky 2009
   
Malý tábor pro malé děti, Říčky 2009
Malý tábor pro malé děti, Říčky 2009
   
Malý tábor pro malé děti, Říčky 2009
Malý tábor pro malé děti, Říčky 2009
 
Tábor Kačlehy 2009
Tábor Kačlehy 2009
Tábor Kačlehy 2009
Tábor Kačlehy 2009
 Tábořiště v noci

  VÝSLEDKY ANKETY "JAK VELKÉ CHCETE FOTOGRAFIE"     

   1. místo - 1280 x 1024 bodů (17" a 19" LCD monitory) - 62 hlasů
   2. místo - 1920 x 1080 (24" a 26" LCD monitory) - 9 hlasů
   3. místo - 1680 x 1050 (20" a 22" širokoúhlé LCD) - 8 hlasů
   4. místo - 1024 x 768 (17" staré CRT monitory nebo 15" LCD) - 5 hlasů
   5. místo - 1600 x 1200 (20" a 21" LCD monitory) - 1 hlas


    Zprávy z táborových příprav   
8.9.
Byla ukončena anketa, jak velké chcete fotografie z táborů a akcí. Jasně vyhrálo rozlišení 1 280 x 1 024 bodů.
První budou zpracovány fotografie z astronomicko – kosmonautického tábora z důvodu zveřejnění fotografií v článku na astro.cz, další na řadu přijdou Kačlehy, pak oba turnusy MTMĎ a "velké" Říčky.

................................................................................................................................................................................................................
24.7.
V sobotu nám nastává další táborová štace. V místě tábora zatím řeší ne zcela funkční internetové připojení, ale pokud technika nezradí, je možné z táborů očekávat zprávy (snad již od pondělí 27.7.)
 
Pokud chcete ještě něco poslat (potvrzení od doktora, doplatek složenkou...), již do Rudné nic neposílejte! Celý srpen by si zásilku nikdo nevyzvedl. Poštu je možné posílat pouze do Říček na adresu uvedenou v táborových informacích.
................................................................................................................................................................................................................
18.7.
První tábor jsme všichni ve zdraví přežili. Pokud Vám něco z Kačleh chybí (určitě by někomu mělo), ozvěte se. Byla založena diskuze pro děti.
................................................................................................................................................................................................................
2.7.
Vážení rodiče, po dobu prvního tábora (2.7. - 17.7.) je komunikace ohledně táborů možná prvotně pouze přes sms zprávy.
Na táboře nebudu mít mobil většinu dne u sebe. Pokud máte nějaké přání, stačí napsat zprávu, pak odepíši nebo prozvoním zpět. Zbyšek Prágr
................................................................................................................................................................................................................
29.6.
Tábořiště v Kačlehách v jižních Čechách je naprosto v pořádku, žádné záplavy mu vzhledem k poloze nehrozí, přesněji řečeno, nejsou ani možné. To samé platí i pro Říčky v Orlických horách. Prostě jsme si místa dobře vybrali. :-)
................................................................................................................................................................................................................
13.6.
Na astronomický tábor někteří rodiče nabízejí dopravu nebo naopak shánějí. U některých táborů jsou neznámé platby, tedy bez zprávy nebo variabilního a konstantního symbolu. Jasnovidectví nám ještě nějak nejde. :-) Viz "Přijaté dokumenty a platby".
................................................................................................................................................................................................................
4.6.
Ve čtvrtek 4.6. byly rozeslány táborové informace na Astronomicko - kosmonautický tábor. 
................................................................................................................................................................................................................
31.5.
V pátek 29.5. před půlnocí byly rozeslány táborové informace těm, od kterých máme přihlášky na první tábor, Kačlehy - Rytíři krále Artuše.
V sobotu 30.5. byly rozeslány informace pro 1. turnus Malého tábora pro malé děti - Začarovaný ostrov pokladu. 
V neděli 31.5. byly rozeslány informace pro 2. turnus Malého tábora pro malé děti a na "velké" Říčky - Poklad Černé perly.
................................................................................................................................................................................................................
27.5.
Byla provedena revize přihlášených vzhledem k tomu, že do 22.5. měla být poslaná přihláška a záloha. Uvolnilo se tedy několik míst.
................................................................................................................................................................................................................
22.5.
Poněkud nestíhám, táborové informace budu posílat těm, od kterých máme táborovou přihlášku, v týdnu od 25.5. Omlouváme se za zpoždění.
................................................................................................................................................................................................................
19.5.
Všeobecná zdravotní pojišťovna zrušila příspěvek 1 000 Kč na letní tábory. Více na stránkách
pojišťovny nebo zde.
................................................................................................................................................................................................................
4.5.
Upozorňujeme, že do pátku 22. května je nutné zaslat přihlášku a zálohu. Pokud tak někdo neučiní, bude jeho rezervované místo nahrazeno náhradníky a dalšími zájemci. Pokud někdo nemá o tábor zájem, prosíme o zprávu, aby neblokoval místo dalším zájemcům.
................................................................................................................................................................................................................
14.4.
Níže byly přidány odkazy na stránky s přehledy přijatých dokumentů (přihlášek a potvrzení od doktora) a plateb jednotlivých táborů.
................................................................................................................................................................................................................
30.3.
Vedoucí na poslední dva tábory: na tradičních Říčkách pro "starší" se uvidíte s Vendulou, Davidem a Zbyškem. Dále je to nová kompletní parta vedoucích. V čele tábora bude Roman Klinger, dále Miroslav Nečas, Jitka Švástová, Milan Zourek a Adam Žebrák. Zbyšek si prostě musí dát po táborovém maratonu trochu pauzu, proto ta změna ve vedení tábora. Na astronomicko - kosmonautický "tábor" jede své zájmy zužitkovat Zbyšek a Věra, nově Radek Kříček a ještě se jedná o jednom vedoucím. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá velká účast na této specialitce, více vedoucích není třeba.
................................................................................................................................................................................................................
18.3.
Kdo že to letos pojede za vedoucí na tábory? Zbyšek na všechny. Kačlehy: Jirka B., Lucka H. + nová Lucka J., Vojta, Matěj a praktikanti Přemek, Anežka, Eliška, Adam a Zuzka. Tedy až na jednu novou všechno naši staří táborníci. Stejné je to i s Malými tábory pro malé děti, kde jedou téměř všichni loňští. MTMĎ I: Zuzka, Lenka, Gábina, Blanka, nová je Marta, Tereza a Míša. MTMĎ II: Iveta, Honza, Vlaďka, Petra, Světlana, Alena a nová Lucka J. Pokračování příště. :)
................................................................................................................................................................................................................
3.3.
Dílo je hotovo! Připravili jsme pro Vás novou velkou stránku (+ fotky) o našich vedoucích. Byl to náš poslední informační dluh. Ač mnozí lidé nejsou příznivci odhalování svého soukromí, zodpovědnost vůči rodičům velí jinak. Stránku najdete ve sloupku ODKAZY, nebo rovnou tudy.
Příjemné počtení. :-)
................................................................................................................................................................................................................
22.2.
Tábory se zdárně plní, jeden už je obsazený a další téměř. Pokud přesto budete mít o obsazené tábory zájem, ozvěte se. Vzhledem k brzkému měsíci je pravděpodobné, že mohou u přihlášených nastat změny. Během týdne spustím stránky o našich vedoucích, to si počtete. :-)
................................................................................................................................................................................................................
25.1.
Na tábor můžete zpětně žádat až 1 000 Kč, pokud jste klienty VZP a to za těchto podmínek. Pokud budete žádat, dejte nám o tom vědět, abychom mohli vystavit potvrzení a dát vám ho při předávání dítěte. Pokud existuje ještě nějaká podobná možnost u jiné pojišťovny, informujte
nás prosím.
Zajímavý přehled o tom, co nabízejí pojišťovny svým klientům najdete zde. Je ale lepší si vždy informace ověřit na adrese konkrétní pojišťovny.
................................................................................................................................................................................................................
19.1.
Aktualizace volných míst probíhá téměř denně.
................................................................................................................................................................................................................
14.1.
K dispozici je už i letáček ke stažení. Celkem je na tábory k dnešnímu datu přihlášeno přes třicet dětí.
................................................................................................................................................................................................................
11.1.
Všechny letní tábory mají od dnešního dne kompletní informace a jsou k dispozici ke stažení přihlášky. První přihlášené registrujeme už od prosince, ale nyní se přihlašování rozjede naplno. Dále už budu přinášet podrobnější informace o táborových přípravách. Zanedlouho se dozvíte,
s jakými vedoucími se v létě děti potkají. Zatím jen prozradím, že na Malý tábor pro malé děti (MTMĎ) jede téměř celá kompletní parta.
................................................................................................................................................................................................................
8.1. 2009
Táborová stránka prošla úpravami a postupně doplňuji informace k jednotlivým táborům. Během několika dnů budou informace kompletní
a přidány přihlášky ke stažení. Tábory v Říčkách mírně podražily (o 100 Kč) vzhledem k podražení ubytování a dalších nákladů.
................................................................................................................................................................................................................
24.12.
V předchozím příspěvku jsem sliboval názvy celotáborových her. Jsou níže, kde jsem zároveň už jednotlivým táborům udělal svůj "chlíveček".
................................................................................................................................................................................................................
12.12.
Do vánoc budeme znát názvy celotáborových her a další podrobnosti. Například se i dozvíte, kdo se na léto chystá. Někde už se na hře pracuje, ale ještě nemáme ty správné trefné názvy :). Pokud víte o někom, koho by zajímalo na táboře dělat vedoucí (nad 18 let) nebo praktikanta (do 18ti let), neváhejte se ozvat. Proklepneme, vyzkoušíme a zlaté duše si budeme opečovávat :)).
................................................................................................................................................................................................................
20.11.
Na Silvestrovský tábor Expedice Apalucha je přihlášen rekordní počet dětí a vypadá to, že brzo budeme muset udělat STOP.
................................................................................................................................................................................................................
11.11.
Už víme termín klasického tábora v Kačlehách; 2. - 17.7. Letošní pronájem tábořiště je komplikovaný, protože prázdniny začínají uprostřed týdne a nám majitelka nedala ani jinou možnost. Kvůli zachování rozsahu tábora nám nezbylo nic jiného, než že tábor začne ve čtvrtek 2.7.
Silvestrovský tábor Expedice Apalucha je ještě poměrně daleko, ale zbylých míst už není mnoho.
................................................................................................................................................................................................................
31.10.
Prázdniny jsou nedávno za námi a my už začínáme plánovat další letní prázdniny. Nejdále jsou v přípravách Kačlehy. Ač neznáme ještě jako
u jediného tábora přesný termín, pracuje se na celotáborové hře, jejiž námět nechám ještě chvíli v tajnosti. Už ale víme, že bude spousta úplně nových her (sám opráším nějaké strategické Foglarovky) a několik skutečně adrenalinových dobrovolných aktivit.
................................................................................................................................................................................................................
19.10.
Podzimní tábor bude jen jeden. Evidujeme pár náhradníků, kteří obsazují místa za odpadlé děti.
................................................................................................................................................................................................................
12.10.
První informace o letních táborech v roce 2009 jsou tu. Navzdory proklamacím, že jsme byli v srpnu v Říčkách naposledy, jedeme do Říček opět. A nejen to, připravujeme tam "vzdělávací tábor" pro zájemce o vesmír a kosmonautiku, který bude ve spolupráci s Českou astronomickou společností. Termíny na srpen jsou tedy předběžně dané, termín červencového tábora bude doufejme do 14ti dnů. Více dole na této stránce.

Podzimní tábor v Železné je stále plný a zatím se nehlásí tolik náhradníků, aby se vyplatilo udělat druhý tábor. Jak to tak bývá, spousta rodičů
si vzpomene týden před prázdninami, ale to již bude pozdě něco zařizovat. Pokud máte tedy o podzimky zájem (i když je plno), dejte prosím vědět. Pokud se sežene dostatek dětí, je reálné uspořádat ještě jeden tábor.
................................................................................................................................................................................................................
30.9.
Přes obrovský zájem o podzimní tábor se snažíme najít řešení. V Železné je již plno, řešení spočívá v hledání dalšího objektu. Prostě, podzimní tábory by byly dva. Proto se další zájemci mohou hlásit.
................................................................................................................................................................................................................
19.9.
Již jsou informace k Silvestrovskému táboru - Expedice Apalucha. Naše letitá základna v Prachaticích se zvířátky se už na naše dovádění těší a my na ni. Na krásný týden plný her, zimních radovánek, veselí a dobrého jídla. Je ale docela možné, že už tam pojedeme naposledy!
 
 

                                                                                                                                                             
   Zbyšek Prágr