Žlutý květ - tábory, výpravy, akce ...
 
      Zpět na tábory      Titulní strana 

     

   TÁBORY V ROCE 2015
Příběh, co se odehrál v severní Kanadě, aneb Náš silvestrovský tábor
 
Letošní silvestrovský tábor měl tradičně zimní téma. Byl to příběh o tom, jak lehkovážného a sebevědomého člověka příroda pokořila. Byl to příběh o dvou zcela rozdílných lidech a o přežití v pusté krajině u pobřeží Severního ledového oceánu severní Kanady. Inspirovali jsme se na tři části pouštěným filmem Ve stínu lovce. Dobrodružné výpravy se účastnilo celkem 21 dětí od pěti do patnácti let. Pěkné věkové rozpětí, ale fungovalo (nejstarší jako pomocníci).

Než se nám ale plně rozjela celotáborová hra, děti si zahrály na malé vědce; dopoledne, druhý den po příjezdu se dětí ujala pracovnice ekologického centra Dřípatky, kde jsme byli ubytováni. Děti zkoušely pár pokusů s živly země, především s vodou a zaznamenávání svých „výzkumů.“ Hra na malé vědce zabrala téměř celé dopoledne.

Silvestrovský tábor 2015-16, Ve stopách lovceDále jsme se už ponořili do příběhu a hráli hry a aktivity, abychom se alespoň částečně vcítili do aktérů děje. Děj se odehrával v padesátých letech v Kanadě v oblasti městečka Yellowknife. Charlie byl dobrý pilot, ale sebevědomý frajírek, který si při oficiálních letech vyřizoval své kšefty a nedržel se letového plánu. Při jedné z cest po něm Eskymáci chtěli, aby vzal do nemocnice jejich nemocnou dívku. Charlie nechtěl, ale nabízené mroží kly, které by za spousty peněz zpeněžil, ho přesvědčily. Po cestě se ale letadlo porouchalo a ztroskotalo. Charliemu a Eskymačce Kanaalag se naštěstí nic vážného nestalo. I když Charlie věděl, že jsou mimo letový plán a nikdo je pravděpodobně nenajde a jen tak se do civilizace nedostanou, počínal si tak, jako by měl v pustině pobýt víkend. Neopatrný, zbrklý, nešetřící zásobami.  Na rozdíl od Kanaalag.

Charlie se vydal pro pomoc, ale dopadlo to málem jeho smrtí. Kanaalag byla prozíravá a věděla, že takový zelenáč nemá šanci v pustině přežít. Vydala se za ním, našla ho v bezvědomí a dala do pořádku. A začala ho učit, jak přežít. Po čase se vydali opět k rozbitému letadlu. Využili některé součásti letadla k zpracování a uložení masa z ulovených sobů a dalších zvířat, před nadcházející zimou. Zejména plátno z křídel se velmi hodilo. Už zkrotlý Charlie se s Kanaalag vydali na cestu. Během dlouhé cesty se Eskymačce nemoc zhoršila, až své nemoci podlehla. Dále už pokračoval zcela bílou pustinou, Charlie Hallidy sám. Až narazil na skupinu Eskymáků…

Silvestrovský tábor 2015-16, Ve stopách lovceTo byl příběh, který byl inspirací k hrám a jiným aktivitám v podání tří družstev: Ledových Eskymáků, Odvážných letců a Mrožů. Při jedné aktivitě a rovněž během první části filmu, se probíraly kladné a záporné vlastnosti účastníků děje. Družstva si také stavěla svá létající letadla. Pravda, létala, ale spíše díky vyvinuté kinetické energii, než pomocí křídel :-). Děti si rovněž vyzkoušely rozdělávání ohně v přírodě. Zde se opět ukázaly chabé znalosti a zkušenosti (ověřeno i s dětmi v oddíle), když většina dětí měla problém zapálit i papír pod dřevem! Proto jsme si vše pěkně názorně vysvětlili a ukázali. Z dalších aktivit patřících k ději, byla např. komunikace vysílačkami, ale i přenášení obrazové zprávy po paměti nebo zkouška postřehu, která byla v příběhu důležitá při lovu. Děti si také vyzkoušely komunikaci bez slov (Kanaalag uměla anglicky jen trochu), nebo orientaci v přírodě.

Pobyt přes Silvestra s sebou nesl zvláštnosti, které jindy děti nevidí. Půlnoční ohňostroje všude kolem nás, ale zejména oficiální městský, s hudbou, druhého dne večer stál za zhlédnutí. Nechyběla samozřejmě silvestrovská hostina a spousty dalších her a aktivit (např. kolik vrstev oblečení na sebe nasoukáte?). Samozřejmostí silvestrovského tábora byla i návštěva krytého bazénu. Tábor všichni úspěšně zvládli a snad už také většina úspěšně zvládne zapálit táborák.

MROŽI
ODVÁŽNÍ LETCI
LEDOVÍ ESKYMÁCI
Veronika Z.
Kristýna B.
Nikolai P.
Kryštof S.
Michal D.
Tomáš K.
Nikol T.
Lucka K.
Honza S.
Tadeáš P.
Teodor P.
Natálka M.
Patrik S.
Jarka Š.
Gloria P.
Hanka P.
Vítek P.
Filip B.
40 bodů 33 bodů 32 bodů
1. místo 2. místo 3. místoPodzimní tábor s Ládínkem
 
Každý večer, létali jsme s Ládínkem na jinou planetu. Samozřejmě jen fiktivně, v animovaném seriálu z počátku 70. let Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka, který nás provázel po celý podzimní tábor. S dětmi jsme se první večer byli podívat na „tajnou základnu,“ u Srbska, odkud létají kosmické rakety (jen náhodou byl ten osvětlený lom na úplně stejném místě :-)).

Táborem děti provázely hry, které venku díky podzimu poskytovaly krásné barevné přírodní scenérie. Hry se hrály i v domě, a protože se již brzo stmívalo, hrály se hry také venku za tmy. Například běh za svítícími tyčkami na louce bez baterek, nebo štafeta družstev s baterkami, díky čemuž vnikly efektní fotografie tvořené světly baterek (viz fotogalerie). Ovšem z čeho děti měly velkou radost, byly jízdy na písku za tmy v pískovcovém lomu (od té doby byl v domě písek všudypřítomný). Nechyběl už tradiční zelený a modrý laser, promítaný na dům.

Velkým dnem byla celodenní výprava, která se povedla nejen díky nádhernému slunečnému a teplému dni. Přes zlatavé lesy se skupina táborníků pomalu a jistě blížila k první z trojice nejslavnějších lomů v Čechách – Malé Americe. Po svačině a hledáním dalších navazujících turistických značek zdravíme našeho průvodce podzemím Malé Ameriky, se kterým jsme měli domluvenou exkurzi. Po úvodním povídání jsme se procházeli štolou, s občasnými zastávkami se zajímavým výkladem. Venku, na Malé Americe naše výprava koukala do zamřížovaných oken školy, my najednou byli na druhé straně a koukali z oken štoly ven. Cestou podzemím si většina dětí všimla netopýrů visících ze stěn.

Po prohlídce podzemí vyhládlo a byl čas na další svačinu. Čekal nás totiž prostřední lom – Mexiko, nebo též Trestanecký lom, kde za komunismu pracovali političtí vězni. Z vyhlídky byl na lom pěkný pohled do jeho hlubin. Kolem pomníku Politickým vězňům to už bylo kousíček na vyhlídku na Velkou Ameriku, největší z trojice lomů. Některé děti ovšem zaujal více mokrý jíl a začaly ho dolovat a plácat si z něj různé tvary.  Krásné podzimní počasí vylákalo ven mnoho lidí, které jsme potkávali na cestě a při odpočinku na polích a loukách všude. Zpáteční trasu jsme z části zvolili jinou cestou, mimo turistickou značku. Tam už nebyla téměř ani noha. Byl to vskutku povedený den se zhruba 10,5 kilometry v nohách. Po výpravě ještě večer děti čekalo divadlo, táborák s kytarou a další dobrodružství Vladimíra Smolíka.

NEPTUNI
ALIENI
ČERNOUŠCI RAKEŤÁCI
Petr Z.
Vítek P.
Vojta M.
Lucka Z.
Hanka P.
Maxine P.
Tomáš K.
Honza K.
Nikola J.
Jakub S.
Mirek N.
Filip K.
Jarka Š.
Lukáš H.
Teodor K.
Štěpán M.
Jáchym H.
Ladislav N.
Markéta M.
Matyáš Ch.
Tomáš G.
Jakub H.
Nela M.
Petr N.
38 bodů 36 bodů 36 bodů 29 bodů
1. místo 2. místo 2. místo 3. místoTak trochu jiný tábor, s hlavou ve vesmíru
 
Astronomii, čili vesmír a létání do vesmíru na konci prázdnin naplnil tento vzdělávací tábor do posledního místečka dětskými zájemci. Kdo by si myslel, že je to vyloženě klučičí koníček, mýlil by se. Větší podíl kluků byl jen o šest účastníků. Ovšem na tento tábor netábor bereme záměrně kolem 25 převážně náctiletých dětí.

Astronomicko-kosmonautický tábor 2015 - EnigmaHlavním cílem bylo děti seznámit se základy astronomie a kosmonautiky. Tedy nováčky. Někteří pokročilí s námi jezdí už několik let a ti měli svůj odbornější program. Hned první noc byla poměrně jasná, proto se děti nemusely seznamovat se souhvězdími v planetáriu pomocí počítače, ale pod noční oblohou. Zkraje tábora jsme si po čtyřech letech opět užili ukázek raketového modelářství Raketomodelářského klubu Letovice. Vál slušný vítr, proto některé rakety, ač bylo vidět, kam na padáku klesají, skončily nenalezeny. Rojnice dětí se při hledání neudržela dlouho.

Z astronomie se děti se naučily poznávat nejznámější souhvězdí, ale pro svou jednoduchost je zaujala i malá a na první pohled nevýrazná, souhvězdí Delfína budiž příkladem. Zjišťovali jsme, jak a k čemu je dobré se na pozorování připravit. Principy zatmění a zákrytů nebeských těles bylo hračkou. Astrofotografie je poměrně drahá záležitost, proto je jednoduchou alternativou kreslení vesmírných objektů, což si naše omladina vyzkoušela a nutno podotknout, že je mezi dětmi pár talentů.
 
Astronomicko-kosmonautický tábor 2015 - Enigma
Jaká tělesa a jejich uspořádání máme ve Sluneční soustavě? Co jsou to hvězdy, galaxie a jak je to ve vesmíru vlastně uspořádané? Co se dá na noční, ale i denní obloze vše pozorovat? Toto a mnoho dalšího děti poznaly během her, prezentací a promítání. Už se dokáží orientovat na noční obloze i v hvězdných mapách podle jasnosti objektů, úhlů nebo souřadnic. Znají základní typy dalekohledů a montáží.

Z kosmonautiky jsme se zabývali především jejím vývojem a nejzajímavější částí, kde a kdy vznikaly opravdu velké rakety. Nechyběl ani program o raketových motorech, nebo kosmických lodích, a také o tom, jak se dnes žije na Mezinárodní kosmické stanici (ISS). Jak se lidé ve vesmíru stravují, jak spí, jak se ve stavu bez tíže chová voda, jak se myjí nebo chodí na wc. Toto vše je jiné než na Zemi a děti se u videa z ISS evidentně bavily.

Ti starší a pokročilí účastníci se dozvěděli základy z meteorologie, co je to elektromagnetické záření –  že světlo, které vidíme je jen jeho malá část, nebo podrobnosti o kometách, nebo aktuální novinky v kosmonautice.

Astronomicko-kosmonautický tábor 2015 - EnigmaBěhem tábora probíhala celotáborová hra Enigma – čtyři družstva soutěžila v hrách mezi odbornými programy a snažila se dostat z vesmíru na Zemi. Jeden den byl celodenní výlet. Protože bylo na konec srpna neobvykle teplé počasí, výlet se uskutečnil výjimečně do aquaparku v Žamberku.  

Jako na každém správném táboře, ani tady nesměl chybět táborák. Družstva také stavěla „vajíčkový modul,“ který se pouštěl z prvního patra chaty. Díky moderním technologiím jsme mohli zažít pocit, že stojíme na Marsu. Tolik stručně o našem astronomicko-kosmonautickém táboře.

GALAKTICKÁ
FLOTILA
VESMÍRNÝ PAPUČE
VESMÍRNÍ HUMŘI
O BERLÍCH
BETACYGNI
Míša S.
Klára S.
Robin S.
Katka H.
Honza H.
Vláďa O.
Bára M.
Miloš T.
Vítek Z.
David Š
Hynek E.
Katka H.
Jakub V.
Filip V.
Matěj Z.
Zuzka P.
Adam M.
Martin Č.
Daniela E.
Petra J.
Jakub J.
Gloria P.
Emilie Č.
Tomáš R.
Tadeáš P.
88 bodů 71 bodů 68 bodů 66 bodů
1. místo 2. místo 3. místo 4. místoNa divokých Říčkách
 
"Přijel dostavník". Z davu lidí se ozvalo: "Co se děje?" Na 40 dětí odjelo s mustangem v čele dostavníku na Divoký západ do Říček a někteří přijeli dostavníkem svým. Cesta byla dlouhá, trnitá, písčitá, ale nic nás neodradilo, abychom se dostali do cíle. Po večeři šly děti alias osadníci na louku, kde se představili představitelé Divokého západu: guvernér a doktor Buffalo Bill alias Zbyšek, šamanka Bílý tesák alias Klára, bandita Kalamity Jane alias Pája, bandita Lucky Duck alias Tomáš, náčelník Rudý býk alias Jirka, šerif Mimoň ze Západu alias David a krásná Rybana alias Anička.

Prvním úkolem osadníků bylo získat vízum, aby mohli strávit pobyt na Divokém západě. Osadníci museli splnit nelehký úkol: rozšifrovat otázku a odpovědět na ní. Jaká byla otázka? Nelehká, záludná - Jak se jmenuje doktor?

Druhý den si osadníci našli svého kouče. Pomocí koučů si vymysleli své názvy. Vznikly tyto týmy: Panico! v čele s Kubou Spacákem, Vražedná kuřátka pod vedením Lucky, Černý jezdci s Anežkou, Bandité s učněm Kubou Cermatem, Červený sršni s mixáčem Oldou a nakonec Zeleňý Shnecy se salámistou Ivem.

Před osadníky stál nelehký úkol - během jejich cesty se pokusit postavit westernové městečko, získávat říčovníky a suroviny na stavbu dalších budov do svého městečka. Aby osadníci mohli stavbu postavit, musí se snažit uhádnout hádanky na stavební povolení – získat razítko do svého osvědčení. Nejúspěšnější, nejbohatší osada se stane hlavním městem a navržený kandidát z každého města se zúčastní volby kongresmana.

Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západuOsadníci se zhostili úkolů s velkým nasazením. Žití na Divokém západě se pro ně stalo každodenním chlebem. Aby mohli něco vypěstovat, museli nalézt úrodnou půdu. Nebyl to lehký úkol, ale po splnění disciplín a rozšifrování zprávy, nalezli úrodnou půdu ve velkém údolí u řeky se jménem Říčka.

Bez plného žaludku to nikdy nešlo dobře. Třetí den pobytu osadníci šli zásobovat své osady. Bylo zajímavé vidět, jak dělají krouživé pohyby, žabáky, plazení, skoky. Z některých se stávaly víly, baletky, morčata a mimoňové.

Na Divokém západě bylo důležité rýžování zlata. Z toho osady bohatly. I na to došla řada. Osadníci vyzbrojení gumáky, botami do vody, šli vstříc svému osudu. Při rýžování to byl velký masakr. Osadníci měli bojovnou náladu a nenechali nikoho na pochybách, že zvládnou najít hodně valounů zlata. Zlato bylo schováno v sejfu v bance.

Jednoho dne místní rozhlas zahlásil vykradení banky a těžce vyrýžované zlato bylo ukradeno hrůzostrašným banditou. Úkolem osadníků bylo nalézt banditu a vzít si zpátky své zlaté valouny. Nejdříve složili mapu a poté vyrazili na cestu. Během cesty luštili hádanky a skládali tajenku. V tajence vyšlo, že banditu naleznou u kostela. S vervou se osadníci pustili do hledání, zdárně vyprášili kožich banditovi a osadníci mohli v klidu spát, smát se a hodovat.

Důležitou roli v rozvoji osad sehrála železnice. Železnice plní roli zásobování,Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu zaměstnanosti, migrace obyvatel. Nejprve museli získat suroviny pro stavbu železnice a přenést je na místo stavby. Dokončením stavby železnice byla hra s názvem gamebook. Tato hra spočívala v tom, že se začalo u písmene M (město) a u každého písmene byl obrázek s nějakou situací, pod situací byl důsledek výběru. Vyhrával tým, který skončil u písmene Z.

Co to houká? První lokomotiva přijíždí. Do osad se chce podívat milionář, který každé osadě zaplatí tolik, kolik orlích vejcí přinese. V lese osadníci sbírali vejce s bodovým ohodnocením. Tato hra nebyla o strategii, ale o štěstí.

Jednoho krásného dne se osadníci probudili a nevěřili svým očím. Svoje pole, které opečovávali ve dne v noci, bylo zpustošeno. V blízkosti osad se objevilo stádo mustangů. Osadníci  zdravě naštváni, šli na lov mustangů. Nebyl to lehký úkol. Pro ně to bylo velmi náročné, poněvadž museli mustangy dostat do ohrady. Dostaňte mustanga, který má zavázané oči.

Během pobytu si osadníci našli čas i na zábavu. Byly připravené různorodé kroužky. Jako každý rok nesmí chybět pohodovo – turistický, hudební, výtvarný, stavitelský, hrací, deskově hrací. Mezi hrami nesměla chybět zabijačka, ale pro letošní rok s malou obměnou. Prvním rozdílem bylo, že pomocník šerifa nemůže chytat míč, dotýkat se rukou a má nekonečně mnoho životů. Úkolem týmů bylo buď vybít šerifa a tím umírá celá osada nebo postupně vybíjet osadníky a nechat si šerifa nakonec. Bylo vidět, jak některé děti jsou gymnasti a baletky, roztleskávačky. Nejlepším týmem bylo Panico! v čele s Kubou Spacákem.

Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západuDen naruby se velmi povedl. Kdo by nevěděl, co to je, tak malý vedoucí se stává na jedno dopoledne velkým vedoucím. Vedoucí osadníci si pro nás připravili pěkné dopoledne. U malého Cermata bylo vyzkoušeno, jaké je to být nevidomý a nevidět nic okolo sebe a spolehnout se na druhého. U Kuby Spacáka byla vyzkoušena paměť. Horší disciplínou byla trasa se slalomem a s míčkem na lžičce. U Oldy to bylo méně náročné. Ať žije matematika, ale poslepu. Měli jsme poslepu z lana vytvořit čtverec a hodit si do dálky kládou. U Anežky jsme se stali Tondou Panenkou a někteří fotbaloví antitalenti okusili, co je to fotbal. U Lucky Pavliš se osadníci stali Bořkem stavitelem a převozníky. Od Iva očekáváme peprné disciplíny a měli jsme pravdu. První disciplínou byla buzola, kdo neuměl, musel utéct, ale bez výsledku. U druhé disciplíny padaly kapičky potu, protože u srnaballu jsou zvláštní pravidla. Prvním pravidlem je, že komu už bylo nad 12 let, nesmí míč chytat do rukou, ale musí si zahrát volleyball. Pro některé týmy to byl nesplnitelný úkol. Obzvlášť, když někdo je dřevo jako DvDíčko.

Aby mohly osady zvýšit své finanční prostředky, nastal večer hazardu. Všichni upravení, natěšení vlítli s přidělenými penězi do kasina. Mohli si vybírat z pěti her a to z kostek, karetní hry Bang!, žolíků, hádanek, kamínků.  Některé osady na tom vydělaly, některé bohužel prodělaly. Je lepší s hazardem neriskovat.

Předposlední den se družina osadníků vydala na cestu přes indiánské území, kde se rozloučila s osobnostmi Divokého západu, které je provázely po celou dobu tábora. Každá osobnost měla připravený úkol, který je spjat s její osobou, například: Rybana měla šamanský tanec, Kalamity Jane si připravila hody, u šamanky Bílý tesák hledali rostliny. U šerifa Mimoně ze západu zápolili u šibenice. Na konci cesty je čekalo překvapení. Každý tým obdržel dárek. Dárkem byla podkova pro štěstí.
 
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
Večer nastalo předvolební shromáždění, kde každý tým musel vtipným a zajímavým způsobem představit svého kandidáta. Chcete vědět, kdo vyhrál? I kdybyste nechtěli, tak já Vám to povím. Byl to Honza z Ostravy z týmu Černý jezdci. Minulý rok dostal speciální diplom za nejlepší hlášku v koupelně. Po volbách byla prezentace jednotlivých westernových městeček. Výtvory byly nápadité, zajímavé a kreativní. I když někteří stavění proklínali, tak vznikla velká díla, velkého obdivu. Museli jsme všichni smeknout klobouk. Které město vyhrálo a bylo nejoriginálnější? To nebyl lehký úkol, ale porota v čele s felčarem a guvernérem v jedné osobě rozhodla, že nejoriginálnějším městečkem se stává od týmu Panico!.

Co říct závěrem? Zážitky z tohoto tábora zůstanou v našich srdcích. Našli jsme si nové kamarády. Změnili jsme na některé věci názor. Poučili jsme se, abychom se stali ještě lepšími lidmi. Budeme čekat na další dobrodružství, které pro nás přinese další rok.

David Dvořák

PANICO! ČERVENÍ SRŠNI VRAŽEDNÁ KUŘÁTKA BANDITÉ ČERNÝ JEZDCI ZELEŇÝ SHNECY
Jakub V.
Radek N.
Tomáš J.
Lukáš K.
David J.
Petr J.
Dan D.
Bára J.
Olda B.
David H.
David Č.
Lenka Č.
Tonda S.
Roman N.
Veronika Č.
Ondřej B.
Michal K.
Lukáš K.
Lucie P.
Anna B.
Ema J.
Filip R.
Anna R.
Jakub C.
Nikola J.
Marek B.
Michal B.
Amálie Č.
Berenika Č.
Štěpán M.
Anežka V.
Radim M.
Tomáš B.
Marek S.
Jan M.
Jan Š.
Ivo R.
Anna M.
Lukáš P
Lukáš M.
Jakub F.
Adéla M.
Michal V.
František N.
200 bodů 186 bodů 149 bodů 140 bodů 117 bodů 111 bodů
1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místoMalé tábory s Malým princem

Copak se to blíží? Letadlo nebo vzducholoď? Na „Čerňák“ pro nás překvapivě přilétlo malé letadlo! S úžasem je všichni pozorovali. Z letadla vystoupil hlavní pilot a rozhlašoval, že od této chvíle se i my stáváme malými piloty. A vydáváme se na tajnou misi…

Let byl velmi napínavý, zasáhla nás i malá „bouřka vedra“. To však nebylo nic proti tomu, co mělo následovat. Letadlo začalo škubat, motory vypověděly službu a už se řítilo dolů. Naštěstí přistálo na poušti a nám se nic nestalo. 

Nikdo už se nedozví, jak dlouho piloti spali, avšak po probuzení se k nim z nebe přibližovala hvězda a na ní malý človíček. Sen to nebyl. Skutečně k nám přistoupil malý človíček se jménem Malý princ.

MTMĎ 2015 - Malý princ Už Vás napadá, co Vaše děti prožily? Ano, máte pravdu. Jedná se o světoznámou knihu od Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ.

Tak tedy prožíváme dobrodružství se samotným malým princem.  Děti ubytoval, zahrál si s nimi hry na uvítanou. Hned druhý den děti vytvořily týmy s těmito názvy: Černé myšlenky, Růže, Lišáci, Pohodáři.  Při jednotlivých zastávkách se kniha „Malý princ“ otevřela a z kapitol se linula slova... Při prvním úkolu se týmy snažily opravit letadlo, když po lese nacházely jeho součástky. Vyhrál ten nejrychlejší. Při druhém úkolu sbíraly lístky z Baobabu. Co to je Baobab? Je to opadavý strom s velmi tlustým kmenem. Při další cestě došlo na setkání s liškou, která je nositelkou přátelství. „Přátelství je zlatá nit, když se přetrhne, dá se navázat, ale uzel zůstane“ – tímto mottem jsme se řídili. Úkolem dětí bylo přinést svému parťákovi dárek.
 
MTMĎ 2015 - Malý princ
A jednoho rána se začalo všechno třást. Lekli jsme se, že přišlo zemětřesení, ale ozvala se sopka. Naše výprava šla až k sopce! U borůvčí si týmy postavily své vlastní a co největší sopky. Bylo to pro některé náročné, ale zvládly to. Na zpáteční cestě jsme se museli vyhýbat kamení a lávě. Bylo to těžké a žádný z týmů nebyl bez ztráty.
 
Nejnáročnější a nejzábavnější hra pro mě byl šašek a král. Je to hra podobná vybíjené, ale s jedním rozdílem, šašek nemůže míč chytat a musí ho odrážet jen zbytkem těla. Pokud byl vybit král, padlo s ním celé království. Na planetě u zeměpisce se plnilo několik úkolů a za to týmy získaly indicie, které značily, co mají zakreslit do mapy. Musím říct, že se všem velmi dařilo a můžeme na ně být hrdí. Na planetě u byznysmena došlo na získávání peněz, pokud byl splněn zadaný úkol. Týmy byly opět úspěšné a peněz získaly opravdu hodně. Když nastal den Lišky, musely si vytáhnout šátky a udělat z nich liščí ocásek. Úkolem každého bylo získat, co nejvíce ocásků. Během pobytu se hrálo hodně her na louce, odměnou bylo koupání, opékání buřtů, užili jsme si společně pohodu, legraci.
 
MTMĎ 2015 - Malý princ
Předposlední den pobytu jsme se museli s malým princem rozloučit. Děti vyluštily šifru, která je navedla k jeho záchraně, ke zneškodnění černých myšlenek a hada.  Oslavou zachránců byl karneval, rozdání diplomů a cen. Poté děti usnuly. Zdálo se jim, že malý princ se loučí a přeje jim pěkné a pohodové chvíle. Nakonec hvězda zmizela. Při ranním probuzení děti zjistily, že to nebyl sen, že Malý princ skutečně odešel.  Tím končí jeho příběh. My se vracíme do našich domovů, kde budeme psát naše vlastní příběhy a jistě v nás ten právě prožitý zanechal něco moc krásného, na co budeme dlouho rádi vzpomínat…

David Dvořák

Máme za sebou další tábor v Říčkách, tentokrát na téma Malý princ. V rámci tábora jsme – oproti jiným letům poněkud netradičně – děti seznamovali s příběhem prostřednictvím knihy. Každý den jsme se v rámci skupinky scházeli, abychom si četli a povídali o tom, kudy malý princ putoval a co zažíval. To děti mohly sledovat také na mapě pověšené v jídelně, kde se postupně objevovaly na příslušných planetkách postavy vstupující do příběhu. Tak k nám zavítali například domýšlivec nebo liška a nakonec i had.

MTMĎ 2015 - Malý princČekal nás táborák, spousta zajímavých her a celým táborem jsme prošli s písničkou na rtech, neboť zpívání (ukazovacích) písniček se mezi dětmi ujalo. Kromě her jsme i letos hodně tvořili a vyráběli – děti si tak v lese zkusily vytvořit vlastní bublající sopku, kreslily podle indicií mapu nebo vyráběly beránka. Každé dítě si také vytvořilo vlastní dalekohled na pozorování planetek a vlastní pyšnou růži (a ohrádku na ni). Každý den jsme završili kreslením zážitků do deníčku, což děti pojaly mnohdy velice kreativně.

Z her zmiňme například „byznysmena“, kdy se vedoucí pokoušeli v řadě disciplín obehrát děti o peníze (samozřejmě táborové) nebo hru baobaby, kdy děti musely „vytrhávat“ semínka baobabů z říčky za chatou. Další disciplínou byly úkoly pyšné růže, kdy celá skupinka musela nejen hledat cestu po fáborcích a plnit úkoly, ale navíc ještě hledat a počítat růže, které „rostly“ po cestě. A stejně jako pilot, ani děti se nevyhnuly hledání vody. Zatímco pilot vodu našel ve studni, děti ji musely dokonce vykopávat. Celý tábor završil návrat malého prince domů, což jsme MTMĎ 2015 - Malý princnáležitě oslavili karnevalem, na kterém nechybělo ani ocenění snahy skupinek v celotáborové hře. Odměněni byli i ti pořádní, kteří vzorně uklízeli své pokoje. A pak už zbývalo jen nasednout na autobus a za vytrvalého zpěvu hurá domů!

Markéta Dočekalová 

   I. turnus

HADÍ KRÁLOVÉ
ČERNÉ MYŠLENKY
POHODÁŘI
LIŠÁCI
Karolína M.
Veronika K.
Maxine P.
Matyáš N.
Tomáš K.
Filip M.
Julie T.
Jára T.
Ali L.
Ella M.
Sára G.
Patrik K.
Klára M.
Laura M.
Jakub M.
Gábina J.
Šarlota K.
Renára K.
Vanessa V.
Kristýna K.
Nikolai P.
Tomáš K.
Nikola D.
Marek T.
Josef G.
Jana G.
Petr H.
Filip K.
Anna M.
Eliška G.
Teodor P.
Denisa D.
Sabina F.
Karolína A.
Veronika T.
59 bodů
54 bodů 47 bodů 35 bodů
1. místo 2. místo 3. místo 4. místo

  II. turnus

PLANEŤÁCI
POUŠTNÍCI
HROZNÝŠOVY ŠELMY
LIŠÁCI
Denisa D.
Ondřej Ž.
Honza N.
Eliška G.
David N.
Lukáš K.
Lucie H.
Anna P.
Filip B.
Jana G.
Marek T.
Jakub H.
Lukáš H.
Zuzka P.
Violka N.
Ondřej M.
Jáchym H.
Michal M.
Teodor P.
Tomáš P.
Martin P.
Radim T.
Petr B.
Petr T.
Bára H.
Josef G.
Jakub P.
Tomáš G.
Nikola D.
Nikolai P.
Gábina J.
Maruška B.
60 bodů 52 bodů 50 bodů 45 bodů
1. místo 2. místo 3. místo 4. místo

  III. turnus

LIŠÁCI ČERNÉ MYŠLENKY VESELÉ RŮŽE MAZANÝ LIŠKY PLANEŤÁCI KOČIČÍ ŠELMY
Gábina N.
Kryštof K.
Robert A.
Adam K.
Lucie Z.
Petr Z.
Viki L.
Ema R.
Vítek P.
Vojta V.
Aneta Š.
Hynek J.
Hanka P.
Michal S.
Markéta M.
Gábina J.
Tereza T.
Viktor M.
Katka N.
Vojta H.
Nela M.
Inna M.
Aleš Z.
Sam H.
Julie R.
Šárka Z.
Martin P.
Kryštof S.
Tadeáš H.
Karolína S.
Pavlína H.
Natálie S.
Eliška S.
Robin H.
Vojta N.
Nicol S.
Elly Ch.
Edita P.
Leila D.
Zuzka S.
Adam D.
Matyáš P.
Adriana Ch.
48 bodů 47 bodů 44 bodů 43 bodů 40 bodů 31 bodů
1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místoTour de Brdy, náš první cyklistický tábor
 
Na start tábora Tour de Brdy dorazilo 12 dětí a 3 vedoucí. Naším společným depem se na první týden v srpnu stalo rekreační středisko Sv. Štěpán, nedaleko Rokycan. Čekaly nás cyklo výlety, učení se praktických dovedností ohledně seřízení a základních oprav kola. Samozřejmě nechyběly další hry a aktivity pro zábavu.

Úvod tábora patřil seznamovacím aktivitám, po nichž přišlo na řadu rozdělení dětí do 3 cyklistických stájí. Kromě názvu si cyklisté vymýšleli a malovali svá stájová loga.  Večer proběhla první týmová hra. Během programu Tour de Brdy děti soutěžily o cyklistické reflexní pásky různých barev. Ty nám nahrazovaly barevné dresy, které běžně získávají závodníci na cyklistických závodech a bojovalo se tak o tituly: nejlepší vrchař, sprinter a mechanik. 

Cyklo tábor 2015 - Tour de BrdyDalší den jsme zahájili prvním krátkým výletem na zjištění zdatnosti a dovednosti při jízdě na kole. Odpoledne patřilo seřízení kol pro pohodlnou jízdu, zdravovědě, koupání v rybníku a dalším hrám. Kvůli extrémně horkému počasí jsme upravili táborový program a na krátké výlety po okolí jsme jezdili jen v dopoledních hodinách, při nichž cyklisté bojovali o zmíněné tituly. V rámci odpoledního programu byly velmi oblíbené vodní bitvy, jinak si děti vyzkoušely například nefalšovaný triathlon, plavání v oblečení, jízdu zručnosti na kole a mnoho dalších her. Z praktických dovedností jsme se naučili seřídit kolo, vyměnit duši či správný způsob přehazování.

Příjemným zpestřením byla návštěva a prezentace od police ČR obsahující přednášku a ukázku zbraní z minulosti, vyzkoušení chůze v pyrotechnickém obleku i seznámení s kriminalistikou, při níž si děti nechaly udělat otisky ruky. Čtvrtek byl ve znamení „dne zavázaných očí“, který zahrnoval různé zábavné aktivity bez použití zraku. Večer proběhl den naruby s noční hrou, při které šli cyklistické stáje hustým lesem podél provázku bez použití baterek s následným úkolem najít schovanou vedoucí Renču.
 

Cyklo tábor 2015 - Tour de Brdy
Předposlední táborový den jsme se vydali na celodenní výlet, při kterém jsme navštívili vodní hamr Dobřív – ukázka práce s originální kovářskou technikou, na osvěžení jsme si dali nanuky a sledovali vrtulník, který kousek od nás nabíral vodu k hašení lesního požáru v blízkém okolí. Protože jsme v areálu tábora nebyli jediní, uspořádal se po večeři mezitáborový turnaj ve vybíjené. Večer jsme si opekli buřty a probírali zážitky a další plány na zbytek prázdnin.

V sobotu přišlo na řadu balení, úklid chatek a následovalo vyhlášení, předávání diplomů a odměn za úspěšné dojetí do cíle. Poté už nás čekalo neoblíbené loučení. Během toho týdne jsme si však užili spoustu legrace a tak jsme odjížděli plni krásných dojmů z úžasně stráveného týdne.

Michal Šmíd

ČERNÍ JEZDCI
RYCHLÍCI
LEADER FOXES
Nejlepší vrchař: Magda V.
Nejlepší sprinter: Veronika T.
Nejlepší mechanik Vojta V.
Veronika T.
Kateřina H.
Michal S.
Libor Z.
Denisa H.
Magda V.
Vláďa O.
Vojta O.
Aneta Ž.
Klára S.
Vojta V.
Erik J.
Vedoucí: Mirek Charvát, Michal Šmíd, Renata ČernáKačležský příběh trpaslíků, elfů a skřetů, aneb Jak trpaslíci Trpasličín (ne)dobyli
 
Trpaslíci, roztroušeni po naší zemi, byli před velkými prázdninami svoláni trpasličím králem Telcharem na první sobotu jedenáctého měsíce (sedmého u lidí) k velkému shromáždění. Přišel totiž čas vrátit se do zničeného Trpasličína a obnovit říši trpaslíků. Tak začal náš příběh. Inspirovaný světem trpaslíků, lidí, elfů, hnusných skřetů a dalších bytostí, přesto to byl náš příběh, který nebyl kopií Hobita.
Tábor Kačlehy 2015 - Návrat do StředozeměV hlubokých lesích České Kanady v jižních Čechách se sešli všichni trpaslíci, abychom se vydali na cestu do Trpasličína. Cestou nás překvapili první elfové. Nebylo divu, procházeli jsme jejich lesem a trpaslíci museli splnit několik úkolů, aby mohli lesem elfů projít. Na prvních pár dnů všechny kmeny trpaslíků našly útočiště v tábořišti U Zelené žáby. První večer správce tábořiště Amram, vítá na slavnosti u táboráku trpaslíky, ale zároveň jim sděluje, že mohou na tábořišti zůstat jen tři dny. To proto, aby trpaslíci nepřitahovali pozornost skřetů.

Jenže skřeti – jak se ukázalo – o trpaslících věděli už od samého počátku jejich cesty. A také že je hned druhý den napadli. Ovšem v trpaslících zůstala ještě dávná bojovnost (i když značně chaotická), s kterou skřeti evidentně nepočítali. Trpaslíkům se podařilo skřety zajmout. Při výslechu skřetů vyšlo najevo, že dopis ke shromáždění trpaslíků byla léčka od skřetů, kteří doufali, že je tak trpaslíci dovedou k pokladu. Také vyšlo najevo, že jejich rodné město Trpasličín je obsazeno a jejich král Telchar zajat. Trpaslíkům se podařilo výměnou za život skřetů získat mapu, i když nebyla celá. Chyběla na ní právě ta část s pokladem a Trpasličínem.

Tábor Kačlehy 2015 - Návrat do Středozemě
Tím celá situace nabrala jiný spád. Na trpaslíky neustále dotírali skřeti v domnění, že je dovedou k pokladu. Trpaslíkům došlo, že se na nich dlouhá léta roztroušení podepsalo, a že potřebují znovu nabít síly, zkušenosti a získat materiál a zbraně na cestu. Tak se první tři dny na tábořišti u Zelené žáby trpaslíci zformovali do čtyř kmenů: Dridgové, Svízelové, Druhá divize a Twilight Hammers. Kmeny trpaslíků začali opět nabírat zkušenosti a získávat (za hry) Itemy – balíčky potřebných věcí. 

Čtvrtého dne trpaslíci vyrazili na cestu (celodenním výletem, i fiktivně). Z výletu přišli ale do (jako) jiného tábořiště – Hoblitína. Název byl zcela příhodný díky vyskytujícím se střevním virózám. Byly by tu ke čtení ještě desítky řádků, kdybychom vypisovali každodenní program. Trpaslíci za hry, úkoly a soutěže postupovali a zároveň soutěžili za svůj kmen. Kmeny za hry dostávaly šekely (ekvivalent bodů), které si mohly směnit za dináry s vyšší hodnotou. Za šekely si trpasličí kmeny nakupovaly Itemy.

Tábor Kačlehy 2015 - Návrat do Středozemě
Trpaslíci se často střetávali se skřety. Jednou trpaslíci objevili skřetí pevnost. Objev to byl vcelku klíčový, protože po urputném boji (tzv. Larpová hra, kterých bylo za tábor několik) trpaslíci pevnost dobili a v pevnosti našli Thorinův klíč, o kterém neměli dosud tušení. A jak se ukázalo později, klíč byl velmi důležitý.

Ke konci tábora trpaslíci vyrazili na skutečnou třídenní cestu do Trpasličína. Během pobytu v Hoblitíně totiž získali v sousedním území další část mapy, díky které věděli, kudy se mají vydat do svého rodného města. Cesta to nebyla samozřejmě jednoduchá. Trpaslíci našli zakopaný poklad, po kterém ale od samého počátku toužili skřeti. Trpaslíkům zbývalo dobýt Trpasličín a osvobodit krále Telchara. Jak se ale ukázalo, armáda skřetů byla silná, boj to byl ukrutný, aTábor Kačlehy 2015 - Návrat do Středozemě skřety ne a ne porazit. Ukázalo se, že skřety nebylo možno porazit silou. Co dál? Trpaslíci se zamysleli. A začali vyjednávat. Nakonec se vzdali toho, co jim bylo tak blízké – pokladu. Učinili správné rozhodnutí. Nabídli své bohatství, výměnou za své město a svého krále. Králi na důkaz, že oni jsou jeho potomci a národ, odevzdali Thorinův klíč od hory Erebor.

To byl ve stručnosti patnáctidenní příběh toho pravého tábora v srdci přírody, v lůně lesů, luk a rybníků. Počasí nám velmi přálo, nechybělo tedy ani výtečné koupání, táboráky při kytaře, nebo deskové hry.

Sepsal Amram, člověk, kmen Lévi        Fotogalerie

SVÍZELOVÉ
DRUHÁ DIVIZE
TWILIGHT HAMMERS
DRIDGOVÉ
Hedvika K.
Helena H.
Valérie H.
Ondřej K.
Ondra B.
Gloria P.
Bára Ch.
Lukáš S.
Marie V.
Lucie K.
Jarka Š.
Jan S.
Viki K.
Bára V.
Láďa N.
Jirka C.
Vítek A.
Katka H.
Vojta Vi.
Magda S.
Tadeáš P.
Gábina S.
Leontýna O.
Monika Z.
Denisa H.
Kryštof F.
Nikola R.
Tomáš B.
Jindra B.
Pavel K.
Aneta S.
Tonda J.
Petr K.
Dan V.
Petr K.
Jirka M.
Terka S.
Martin F.
Vojta Vo.
Gábina J.
Andrea H.
Martina K.
Markéta H.
Bartoloměj V.
47 šekelů
45 šekelů 43 šekelů 42 šekelů
1. místo 2. místo 3. místo 4. místoKdo přežil Hubenov?

Všichni! I když mohl název letošní celotáborové hry (CTH) nahánět leckomu strach, nemuseli jsme se nakonec ničeho obávat. Šlo o hru inspirovanou TV soutěží Survivor. Aby táborníci, kteří v průběhu soutěže postupně vypadávali, měli pořád motivaci k soutěžení, měla naše CTH několik herních linek.


Kromě hlavní soutěže jednotlivců probíhal i souboj oddílů. Podle pořadí v soutěžích si týmy zabíraly území na mapě ostrova. Navíc se každý mohl stát nejužitečnějším táborníkem svého oddílu. S pravidly, chodem tábora a taky mezi sebou jsme se seznámili u uvítacího ohně. Věděli jsme, že "přežít" nebude jednoduché, ale určitě to bude zábava. Čekaly nás 2 týdny plné her, výletů, koupání, ale také přemýšlení, logiky, taktiky a hlavně smíchu a radosti.

Tábor Hubenov 2015Vybudovali jsme si přístřešky, ve kterých poté ti odvážnější z nás přenocovali, vyráběli jsme luky, jejichž kvalitu a přesnost jsme prověřili ve hře o imunitu. Stavěli jsme lodě, které měly ustát útoky protivníků v námořní bitvě a snažili jsme se sestrojit funkční hodiny (přesýpací, kapkové, sluneční) z přírodních materiálů. Ani naše mozky nezahálely. Učili jsme se uzly, šifry, zdravovědu, ohně a topografii, a to všechno dále využívali v jednotlivých kláních.

Kromě skrytého symbolu imunity se v táboře znenadání objevil i americký Jeep s vojáky. Ti nás v něm povozili a ukázali nám své zbraně. Náročný byl celodenní pěší výlet do Blatné, při kterém nás zastihla bouřka. Nejtěžší zkouška nás ale ještě čekala. Noční výsadek. Každý oddíl byl se svým vedoucím vyvezen v noci se zavázanýma očima kousek od tábora a musel se za pomoci mapy a buzoly dostat zpět. I tenhle úkol zvládly všechny týmy na jedničku.

Při všech hrách a úkolech jsme si ani neuvědomovali, jak ten čas letí. Najednou tu byl předposlední den, honba za pokladem a večerní velké finále soutěže Kdo přežije Hubenov. Boj to byl napínavý a do poslední chvíle kmenové rady jsme netušili, jak to všechno dopadne.

Po rozdání diplomů jsme si opekli buřtíky a šli naposled ulehnout do svých stanů. Ráno se neslo ve znamení balení a úklidu. Všem bylo líto, že tábor končí, ale zároveň jsme se těšili, až přijedeme domů a budeme vyprávět své zážitky.

Klára Weiss 
 
MIMOŇOVÉ
ČERNÍ ANDĚLÉ
DIAMONDI
ILUMINÁTI
Tomáš Ch.
Milan K.
Alex K.
Ondra J.
Nikola T.
Adéla M.
Tereza M.
Kryštof M.
František R.
Anastázie P.
Kristýna K.
Tomáš P.
Matěj P.
Jirka G.
Lída Ž.
Jirka P.
Petr M.
Adéla R.
Vláďa G.
Andrea H.
1. místo 2. místo 3. místo 4. místoNa jarním táboře za Janem Husem


Pro letošní “jarní tábor na přání“ jsme hledali nějaké nové místo, ale z logistických důvodů se nakonec uskutečnil, v nám známých Prachaticích ve středisku ekologické výchovy Dřípatka, kam jezdíme už mnoho let. Těch pár dní bylo báječných a jiných, než obvyklé pobyty na Dřípatce.

Venku, bez sněhu, ale za pěkného počasí, jsme samozřejmě hráli spousty her. Zrovna tak v klubovnách večer, protože jak to šlo, byli jsme venku. Některé hry byly pro děti zcela nové. Například ta s dílkem čokolády, kterou bylo třeba dostat z čela do úst pohyby obličejových svalů zcela bez použití rukou (vyjma pádu čokolády). Nevynechali jsme ani dětmi tolik oblíbený krytý bazén. Jeden den byl ale výjimečný. 
Jarní tábor, Prachatice 2015Za svitu sluníčka nás autobus dovezl do nedalekého Husince. Zprvu byla naším cílem soukromá hvězdárna bývalého starosty města Husinec. Hvězdárna je na kopci u města na velikém pozemku, kde se proháněly lamy. Nevím, kdo byl víc zvědavý, jestli lamy nebo děti. Lamy si nás přišly obhlédnout a tak jsme na sebe vzájemně koukali. Na hvězdárničce je jedna kopule s velkým dalekohledem, na který majitel přidělal speciální dalekohled na pozorování Slunce. Slunce jsme pozorovali, ale bylo nízko nad obzorem, kde se hodně vlní vzduch, a proto na Slunci nebylo téměř nic zajímavého vidět.

Po pozorování Slunce a lam jsme se vydali na majitelovu zahradu, kde má po celé zahradě modelové kolejiště (velikost G1 : 29). Kolejiště má celkem kolem 600 metrů kolejí a z krytého depa na něj může vyjet desítky vagónů a lokomotiv, včetně historických parních, které při jízdě také kouří. Děti neustále doprovázely jedoucí soupravy a majitel z depa vyjížděl s dalšími a dalšími soupravami. U mašinek jsme strávili mnoho času.

Protože jsme byli v Husinci, vydali jsme se navštívit Jana Husa – samozřejmě jen jeho pomník, tedy sochu, s trochou našeho výkladu. Letos je tomu právě 600 let od jeho upálení za pravdu. Husův rodný domek jsme nenavštívili, protože byl v rekonstrukci. Pak naše kroky vedli po Husinecké naučné stezce s několika zastaveními, podél říčky Blanice. Cestou jsme hráli hry, než se před námi objevila Husinecká přehrada. Odhadovali jsme výšku hráze, většinou více, než je skutečných 34 metrů. Po přehradě už cesta opustila říčku Blanici a my šlapali krásnou krajinou lesem a mezi loukami. Do Prachatic jsme opět autobusem dojeli až za tmy.

Silvestrovský tábor 2015-16, Ve stopách lovce
Silvestrovský tábor 2015-16, Ve stopách lovce
Silvestrovský tábor 2015-16, Ve stopách lovce
Silvestrovský tábor 2015-16, Ve stopách lovce
Silvestrovský tábor 2015-16, Ve stopách lovce
Silvestrovský tábor 2015-16, Ve stopách lovce
Silvestrovský tábor 2015-16, Ve stopách lovce
Podzimní tábor 2015 – Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka
Podzimní tábor 2015 – Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka
Podzimní tábor 2015 – Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka
Podzimní tábor 2015 – Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka
Podzimní tábor 2015 – Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka
Astronomicko-kosmonautický tábor 2015 - Enigma
Astronomicko-kosmonautický tábor 2015 - Enigma
Astronomicko-kosmonautický tábor 2015 - Enigma
Astronomicko-kosmonautický tábor 2015 - Enigma
Astronomicko-kosmonautický tábor 2015 - Enigma
Astronomicko-kosmonautický tábor 2015 - Enigma
Astronomicko-kosmonautický tábor 2015 - Enigma
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
Tábor Říčky 2015 - Na horké půdě divokého západu
MTMĎ 2015 - Malý princ
 MTMĎ I. turnus
MTMĎ 2015 - Malý princ
 MTMĎ II. turnus
MTMĎ 2015 - Malý princ
 MTMĎ III. turnus
MTMĎ 2015 - Malý princ
MTMĎ 2015 - Malý princ
MTMĎ 2015 - Malý princ
MTMĎ 2015 - Malý princ
MTMĎ 2015 - Malý princ
MTMĎ 2015 - Malý princ
MTMĎ 2015 - Malý princ
MTMĎ 2015 - Malý princ
MTMĎ 2015 - Malý princ
MTMĎ 2015 - Malý princ
MTMĎ 2015 - Malý princ
Cyklo tábor 2015 - Tour de Brdy
Cyklo tábor 2015 - Tour de Brdy
Cyklo tábor 2015 - Tour de Brdy
Cyklo tábor 2015 - Tour de Brdy
Cyklo tábor 2015 - Tour de Brdy
Cyklo tábor 2015 - Tour de Brdy
Tábor Kačlehy 2015 - Návrat do Středozemě
Tábor Kačlehy 2015 - Návrat do Středozemě
Tábor Kačlehy 2015 - Návrat do Středozemě
Tábor Kačlehy 2015 - Návrat do Středozemě
Tábor Kačlehy 2015 - Návrat do Středozemě
Tábor Kačlehy 2015 - Návrat do Středozemě
Tábor Kačlehy 2015 - Návrat do Středozemě
Tábor Kačlehy 2015 - Návrat do Středozemě
 Skřeti obsadili tábořiště!
Tábor Kačlehy 2015 - Návrat do Středozemě
Tábor Hubenov 2015
Tábor Hubenov 2015
Tábor Hubenov 2015
Tábor Hubenov 2015
Tábor Hubenov 2015
Jarní tábor, Prachatice 2015
Jarní tábor, Prachatice 2015
Jarní tábor, Prachatice 2015
Jarní tábor, Prachatice 2015

      Táborové zprávy   
27.8. 2015 
Ztráty a nálezy z táborů naleznete zde do konce září.
.............................................................................................................................................................................................
24.6.       
Všichni už by měli mít podrobné táborové informace rozesílané emailem (od těch, co máme zálohu a přihlášku). Pokud je nemáte, ozvěte se. Vaše emaily mohou být vyřizovány do 1.7., pak jsme na táborech. Další elektronická komunikace bude možná od 20.7.
.............................................................................................................................................................................................
29.5. Podrobné táborové informace (co s sebou, odjezd...) budou rozesílány první červnový týden. Omlouvám se za zpoždění.
.............................................................................................................................................................................................
18.5.   Možné příspěvky na tábory: 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Příspěvek do výše 500 Kč na školu v přírodě a dětský tábor v rámci programu "Zdravé dítě" pro dítě od 7 do 15 let, nutno realizovat do 30.6. Více ZDE.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. "Balíček Škola"  je možné využít i na táborové pobyty (500 Kč) a je možné balíčky kombinovat (do výše 1 500 Kč). Více ZDE (Balíček Škola).

Jiné pojišťovny letos příspěvky na tábory (ozdravné pobyty) zatím neposkytují. Pokud by tomu ale bylo jinak (některé pojišťovny minulé roky vypsaly programy až v létě) a všimnete si toho, informujte nás prosím.

Příspěvky na tábory hradí také některé odborové organizace svým členům, nebo firmy či organizace přispívají na tábory z fondů zaměstnavatele. Někdy je možné zažádat o příspěvek v rámci některých druhů sociálních dávek. O příspěvky se musí ale zajímat rodiče sami, my jen můžeme vystavit potvrzení.

...........................................................................................................................................................................................
29.4.       
Připomínáme, že do pátku 8. května by měla být poslaná přihláška a záloha. Pokud potřebujete "odklad," stačí se domluvit.
...........................................................................................................................................................................................
19.4.       
Před přihlášením si ověřte, zdali je na daný tábor volné místo (aktualizace volných míst se dělají 1 až 2x týdně). Došlá přihláška bez přihlášení předem může už být neplatná.
...........................................................................................................................................................................................
13.4.       
Jeden tábor už je plný (a u některých jen pár volných míst), ale je možné se hlásit i jako náhradníci. Občas se stane, že někdo odpadne. Během dubna se podíváme, zdali nějaká zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvky na tábory a informace sem napíšeme.
...........................................................................................................................................................................................
10.2.       
Nabídka táborů je již kompletní, včetně nového cyklistického tábora. Byly přidány tabulky pro ověření přihlášení, došlých plateb a dokumentů.
...........................................................................................................................................................................................
28.1.       
U táborů jsou k dispozici přihlášky ke stažení. Nabídka tradičních táborů je již kompletní, nově jen pracujeme na týdenním cyklo táboře.
...........................................................................................................................................................................................
22.1. 2015       
Kompletní nabídka letních táborů je téměř hotova. Nově přidáme ještě cyklistický tábor. Přihlášky ke stažení budou k dispozici během pár dní.